Szabályzatok

Egy helyről letölthető az Artisjus működését meghatározó összes szabályzat. Többek között itt érhető el a jogdíjak kifizetését szabályozó Felosztási Szabályzat, a szociális támogatások feltételeit tartalmazó Támogatási politika és a Tagsági Szabályzat is.

Alapszabály és függeléke

Szervezeti és Működési Szabályzat

Felosztási szabályzat | korábbiak: 2023/1, 2022/3

Befektetési és Kockázatkezelési Politika

Tájékoztató jogviták rendezéséről

A Felügyelő Bizottság ügyrendje

Adatkezelésról szóló tájékoztatók

Általános adatkezelési tájékoztató a szerzői jogi jogosultak részére 

Általános adatkezelési tájékoztató felhasználók részére

Tájékoztató a GDPR 13. és 14. cikke szerinti információkról és kiegészítő információkról természetes személy felhasználók és felhasználók nevében eljáró természetes személyek részére

Tájékoztató a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

Adatvédelmi és cookie tájékoztató az artisjus.hu honlap látogatóinak

Támogatási politika

2023: Szociális, kulturális és szakmai támogatási politika

2022: Szociális, kulturális és szakmai támogatási politika

2021: Szociális, kulturális és szakmai támogatási politika

2020: Szociális, kulturális és szakmai támogatási politika

2019: Szociális, kulturális és szakmai támogatási politika

2018: Szociális, kulturális és szakmai támogatási politika

2017: Szociális, kulturális és szakmai támogatási politika

2016: Szociális, kulturális és szakmai támogatási politika

2015: Szociális, kulturális és szakmai támogatási politika

Megállapodások

Megállapodás a Reprográfiai Szövetség tagjai között – a reprográfiai jogdíjigény érvényesítése és a beszedett jogdíjak átadásáról

Megállapodás az Artisjus, FILMJUS, HUNGART, MAHASZ, EJI között az üres hordozók felosztási arányairól a 2021-es évre.

Megállapodás az Artisjus, FILMJUS, HUNGART, MAHASZ, EJI között az üres hordozók felosztási arányairól a 2022-es évre.

Megállapodás az Artisjus, FILMJUS, HUNGART, MAHASZ, EJI között az üres hordozók felosztási arányairól a 2023-as évre.

Megállapodás az Artisjus, FILMJUS, HUNGART, MAHASZ, EJI között az üres hordozók felosztási arányairól a 2024-es évre.

Peres-nemperes

Másolatkészítési szabályzat