Artisjus & a szerző viszonya

Az Artisjus a szerzőit a jogalapja szempontjából három különböző szinten képviselheti: (1) kiterjesztett közös jogkezelés, (2) megbízási alapú és (3) egyesületi tagsági alapú képviselet.

Mindez alapvetően a szerzőkkel való kapcsolattartás és a szerzők egyesületi részvétele terén jelent különbséget, de sosem a szerzői művek közös jogkezelése tekintetében.

1. Se nem tag, se nem megbízó (kiterjesztett közös jogkezelés)

Az Artisjus a szerzői jogi törvény XII. fejezete és közös jogkezelőkénti nyilvántartása alapján (a meghatározott vagyoni jogok tekintetében) a Magyarországon történt felhasználásokra akkor is képviseli a zeneszerzőket és az irodalmi szerzőket, ha közvetlenül nem bízzák meg ezzel az Artisjust.

Az ilyen, azaz a törvényen és a hivatalos bejegyzésen alapuló képviseletet a törvény kiterjesztett közös jogkezelésnek hívja (Szjt. 87. § (1) bekezdés).

A szerzőknek szóló tájékoztatónk (amely tartalmazza a közös jogkezelésről szóló legfontosabb feltételeket, tudnivalókat) “Szerzői tájékoztató” cím alatt található a Nyomtatványok menüpontban.

2. Szerzői megbízás

Mivel az Artisjus és a szerzők között kifizetési jogviszony keletkezik, sokkal megnyugtatóbb, ha a szerző maga adja meg az ehhez szükséges adatokat.

Az a szerző, jogutód, aki nem vált az Artisjus Egyesület tagjává, de megbízást adott jogainak kezelésére, több kedvezményben és szolgáltatásban részesülhet.

A megbízók az alábbi előnyöket élvezik:

  • Új zeneműveiket ingyenesen jelenthetik be az Artisjus adatbázisába (az olyan szerzők számára, akik nem megbízók, a műbejelentés díja: 700 Ft + ÁFA / zenemű);
  • Kényelmes és biztonságos internetes felületen követhetik jogdíjaikat az Artisjus online rendszere segítségével,
  • Az interneten keresztül módosíthatják személyes adataikat és jelenthetik be új műveiket.
  • Az Artisjus hírleveleiből értesülhetnek az aktuális pályázati lehetőségekről, a legfontosabb zeneipari aktualitásokról és a jogdíjkifizetés részleteiről.

A szerzői megbízás és adatlap elérhető a Nyomtatványoknál.

Az Artisjus megbízója lehet bármely zeneszerző, szövegíró, író – és ezek jogutódja – a Föld bármely országából, ha kitölti, aláírja és két eredeti példányban eljuttatja az Artisjus Szerzői Kapcsolatok Osztályára a szerzői megbízást.

A megbízás aláírásakor azt kell átgondolni, hogy a szerző adott-e már le más (külföldi) társaságnak olyan képviseleti megbízást, amelynek hatálya az Artisjusszal megkötendő megbízással ütközik. Ütköző képviselet esetén lehetőség van a megbízás korlátozására is. Erről további tájékoztatást a Szerzői Kapcsolatok Osztálya tud adni.

18 év alatti szerzők esetében szükséges a szerzőé mellett az egyik szülő vagy más törvényes képviselő aláírása is.

A szerzői megbízás és az adatlap elérhető a Nyomtatványoknál.

3. Egyesületi tagság

A képviselet harmadik szintje, ha a szerző – azon túl, hogy megbízási szerződést köt az Artisjusszal – az egyesület tagjává is válik. A tagsági viszony számos előnnyel bír, amelyekről itt lehet többet megtudni. A tagság feltételekhez kötött, ezekről itt lehet olvasni.