Alapelvek

A beszedett jogdíjak sorsát maguk az érintettek, tehát a szerzők határozzák meg. Az Artisjusban ez – egyesület lévén – a demokratikusan választott testületek döntése útján történik.

Az egyesület legfőbb szerve, a 33 tagú Küldöttgyűlés az, amely szakmai előkészítést követően a felosztásra vonatkozó szabályokat elfogadja.

Nagyjogos felhasználásokat az Artisjus nem jogosít: A színpadra szánt irodalmi művek, szakirodalmi művek és nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek nem tartoznak a közös jogkezelésbe, így ezek felhasználását az Artisjus nem jogosítja. További információ ezen az oldalon.

Jogdíj-arányos költségek: Szemben számos külföldi jogkezelővel, az Artisjusnál ingyenes a regisztráció, az online rendszer használata, a műbejelentés a megbízó szerzők és tagok számára. Az egyesület működésének fenntartására a befolyt jogdíjakból az Artisjus kezelési költséget von le. E kezelési költség jogdíjnemenkénti mértékét évente az Egyesület Küldöttgyűlése határozza meg a Szerzői Jogvédő Társaságok Nemzetközi Szövetsége vonatkozó előírásainak figyelembevételével.

Az Artisjusnál alkalmazott kezelési költség mértéke a nyugat-európai átlagnak megfelelő. Az Artisjus tényleges bevételének és tényleges költségeinek aránya 2021-ben 15,37 % volt (tényleges működési ráfordítási mutató).

Kulturális, szociális célú levonás: Bizonyos jogdíjnemeknél az Artisjus legfeljebb 10 % kulturális és szociális célokat szolgáló részt különít el a befolyt jogdíjakból. Az így összegyűlt összeg felhasználását a Támogatási Politika szabályozza. Jelenleg a kulturális támogatások az NKA pályázatai útján, míg a szociális hozzájárulások az Artisjus Irodalmi Alapítványa és Zenei Alapítványa útján, pályázaton keresztül érhetők el a szerzők és jogutódaik számára.

Felosztás adatszolgáltatás alapján: A felosztás olyan adatok alapján történik, amelyeket az adatszolgáltatók szolgáltatnak jogszabály vagy szerződés alapján. Ezeket az Egyesület ellenőrző adatfelvétellel egészítheti ki. Ahol a díjfizető nem köteles az adatszolgáltatásra, ott a Felosztási Szabályzat határozza meg a jogdíjak felosztásának rendjét.

A műbejelentés jelentősége: A magyar szerzők érdeke és kötelessége zeneműveik bejelentése az Egyesülethez, hogy a jogdíjfelosztásból részesülhessenek. A szerző köteles a valós szerzőséget és szerzőségi arányokat közölni az Egyesülettel.

A kifizetés alsó határa: A bankköltségek ésszerűsítésének elve miatt a jogdíjat csak akkor lehet a jogosult részére kifizetni, ha annak összege belföldi jogosult esetében a 5.000,- Ft-ot, külföldi jogosult esetében a 20.000 Ft-ot meghaladja.