Tagság & Testületek

Az Artisjus a zeneszerzők, szövegírók, irodalmi szerzők, valamint örököseik és zeneműkiadóik egyesülete. Jogdíjbeszedésünk alapját a tőlük kapott (tagsági) megbízások képezik. Az egyesületi formát követve, testületeken keresztül látjuk el tevékenységeink egy részét.

Az Artisjus Egyesület tagjai és megbízói

Megbízóink és tagjaink teljes névsora rendszeresen frissül.

Egyesületi tagok

Egyesületi tagok – irodalmi szerzők és örökösök 195 fő

Egyesületi tagok – komolyzenei szerzők és örökösök 230 fő

Egyesületi tagok – könnyűzenei szerzők és örökösök 1675 fő

Egyesületi tagok – zeneműkiadók 31 db

Megbízók

Megbízók – szerzők és örökösök  22 058 fő

Megbízók – zeneműkiadók 97 db

Testületek

Az Artisjus az egyesületi formát követve testületeken keresztül látja el tevékenységeinek egy részét. Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttgyűlés.

KÜLDÖTTGYŰLÉS

Az Artisjus Egyesület legfőbb szerve. A teljes tagság választja meg négyévente, tagcsoportonként. A jelenlegi névsor a 2019. decemberi választáson alakult ki.

Küldöttgyűlés tagjai

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Az egyesület belső ellenőrző szerve, amelyet szintén közvetlenül a tagok összessége választ. Az FB mostani összetételét szintén 2019 decemberében szavazta meg a tagság.

Felügyelő bizottság tagjai

VEZETŐSÉG (ELNÖKSÉG)

Az egyesület leggyakrabban ülésező, ügyintéző-képviseleti szerve, amelynek tagjait a Küldöttgyűlés saját tagjai közül választotta meg 2020. január 7-én. A Vezetőség tagjai közül választja az egyesület Elnökét, illetve a Vezetőség választja meg a munkaszervezet vezetőjét, a Főigazgatót is.

Vezetőség tagjai

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

Az Egyesület jelenlegi elnöke Madarász Iván. A Vezetőség őt 2020. január 7-én választotta újra – ismét 2 éves időszakra.

AZ EGYESÜLET FŐIGAZGATÓJA

Az Egyesület főigazgatója Dr. Szinger András.

AZ ARTISJUS SZERZŐI MUNKABIZOTTSÁGAI

Az Artisjus munkáját munkabizottságok segítik.

Műfaji Besoroló Bizottság tagjai

Átdolgozó Bizottságok tagjai (komolyzenei, könnyűzenei, népzenei és jazz)

Szerzői Véleményező Bizottság

A Vezetőség javaslattevő szerve. Tagsági kezdeményezésre alakultak meg a véleményező bizottságok, hogy a Küldöttgyűlésen és Vezetőségen kívüli csoportok is képviseljék a szerzők érdekeit a döntéshoztalban. Megvitatják az őket érintő kérdéseket, javaslatokat terjesztenek a Vezetőség elé.

Könnyűzenei SZVB tagjai

Komolyzenei SZVB tagjai

Zeneműkiadói konzultációs testület

MZE mellett működő Zeneműkiadói Támogatások Kuratóriuma

Kuratóriumi tag

Artisjus-díj Előkészítő Bizottságok

Az Artisjus-díj Előkészítő Bizottságok tagjai (Irodalmi és Junior)

Opt-out

Közös jogkezelési tevékenységünk alól részben kijelentkezett jogosultak neve – a tiltakozás hatályossá válásának időpontjával és az érintett vagyoni jog megjelölésével (2016. évi XCIII. tv. [Kjktv.] 54.§ (1) i) pont alapján).

A tiltakozó nyilatkozat beérkezésének határideje az Alapszabály IX./2.3.4. pontja és a Kjktv. 18. § (1) bekezdése alapján minden év június 30. napja. Ezen időpontig beérkezett – előírásoknak megfelelő – tiltakozás a következő év január 1-jével lép hatályba.

Egyéb

Tagértekezleti meghívó 2020