Szerzői kiadás bejelentése

A szerzői kiadás bejelentéséhez, illetve a sokszorosítási engedélyhez szükség van a művek bejelentésére az Artisjushoz, egy minden szerző által aláírt regisztrációs nyilatkozat beküldésére és az egyszeri díj befizetésére.

1. Regisztrációs nyilatkozat kitöltése

A hangfelvételt a letölthető dokumentumokból elérhető Regisztrációs nyilatkozat szerzői kiadáshoz nyomtatványon kell bejelenteni az Artisjushoz. A nyilatkozat eredeti példányát az érintett szerzők aláírásával el kell juttatni az Artisjus Szerzői Kapcsolatok Osztályára.

A kiadványon szereplő összes felvétel ISRC kódját is meg kell adni a nyilatkozaton.
A hangfelvételeket nemzetközileg azonosító ISRC kódok igénylésével kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések.

2. Nyilvántartásba vétel díjának befizetése

Szerzői hangfelvétel-kiadás esetében nyilvántartásba vételi díj fizetendő: 5.000,- Ft + ÁFA

A díjat banki utalással vagy csekken lehet befizetni. A nyilatkozaton kell jelezni, hogy melyik fizetési módot választják.

Ezt a díjat minden utángyártás alkalmával meg kell fizetni –  akkor is, ha új sokszorosítót választanak. Ez a regisztráció a hangfelvételre vonatkozik – természetesen a rajta szereplő műveket egyenként be kell jelenteni az Artisjus adatbázisába.

3. Engedélyezés

A nyilvántartásba vételi díj megérkezése után a kiadó szerző részére kiállíjuk a befizetésről szóló számlát, amellyel egyben engedélyezzük a kiadvány sokszorosítását.

Kizárólag saját szerzemények, saját gazdasági vállalkozásban történő kiadása minősül szerzői kiadásnak. Külföldi jogvédő társaságok által képviselt szerzők műveire az Artisjust kötő nemzetközi szerződések miatt nem terjedhet ki a szerzői kiadás.

4. KÖTELESPÉLDÁNY

A későbbi visszakereshetőség miatt a szerzői kiadásban megjelent hordozókból egy példányt személyesen vagy postán el kell juttatni a Magánmásolási és Mechanikai Osztályára.

Határidő: az engedély megadását követő 30 napon belül. Amennyiben a kiadvány mégsem kerül sokszorosításra, akkor írásban az Artisjus Magánmásolási és Mechanikai Osztályát tájékoztatni szükséges.

Online megjelenés

A csak online megjelenő albumok esetében (vagyis ahol fizikai adathordozón nem jelennek meg a művek), nem szükséges engedélyeztetni a kiadványt.