Gyakori kérdések

Lejátszhatok másolt CD-ket az üzletemben? Ha a rádió már fizetett jogdíjat, miért kell nekem újra fizetni? A gyakori kérdésekre itt adunk választ.

Ki ellenőrzi, hogy bejelentettem-e a zenefelhasználást?

Kollégáink egy-egy területen folyamatosan tartják a kapcsolatot a zenét szolgáltató üzletekkel, és eközben ellenőrzik a zenefelhasználás körülményeinek esetleges változását, a bejelentési kötelezettség teljesítését és ebben az utóbbi körben a nem zenélő üzleteket is.

Az ellenőrzések során, ha a zenefelhasználást vagy annak módosulását a felhasználó nem jelentette be, a helyszínen adatszolgáltatási lapot állítanak ki.

Honnan derül ki, mennyit kell fizetnem?

A jogdíj pontos mértékét a névre szólóan kiküldött jogdíjfizetési értesítőben közöljük rendszeresen. A beküldött adatszolgáltatási lapon szereplő adatokat alapul véve, kollégáink állapítják meg a fizetendő jogdíjat az aktuális évi tarifa alapján.

Miért kell külföldi zene után jogdíjat fizetni?

Az Artisjus nemcsak magyar szerzőket képvisel, hanem – a külföldi szerzői jogvédőkkel kötött képviseleti szerződések alapján – a teljes világrepertoárt. A külföldi szerzők a jogdíjat saját jogvédő társaságuk útján kapják meg az Artisjus átutalását követően.

Miért kell az előadóművészek részére jogdíjat fizetni?

A szerzői jogdíjhoz hasonlóan Magyarországnak nemzetközi kötelezettsége, hogy a gépzenei felhasználások esetén a felvételen közreműködő zenészek, énekesek, valamint a felvétel előállítója (a lemezkiadó) is díjban részesüljön. Ezt a díjat – az előadókat képviselő EJI, valamint a lemezkiadókat képviselő MAHASZ megbízása alapján – szintén az Artisjus szedi be (egyablakos ügyintézés), de felosztásukról az említett másik két szervezet intézkedik.

Az üzletemben van rádió és tévé, de soha nem kapcsolom be, vagy csak a híradót és a focimeccsek hallgathatók/láthatók rajta. Igaz, hogy mégis kell jogdíjat fizetnem?

Igaz. A Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében (BH 1992/98) megállapította azt, hogy amennyiben egy közönség számára nyitva álló helyen TV készülék üzemel, vélelem szól amellett, hogy azt zeneszolgáltatásra is használják. Az ügyben az üzlet üzemeltetője azzal védekezett, hogy kizárólag hírműsorokat néz a készüléken, és ezt a Legfelsőbb Bíróság – a fentiek szerint – nem fogadta el. A hír- és sportcsatornák egyébként rendszeresen tartalmaznak zenét. Azoknak, akik üzletében van zeneszolgáltató készülék, de az elromlott vagy soha nem kapcsolják be, azt tanácsoljuk, hogy távolítsák el onnan a készüléket, így a jogdíjfizetés elkerülhető. Hivatalos tájékoztatónk zenelejátszásra alkalmas berendezések néma használatáról

A jogdíj valójában egyfajta adó?

Nem az. A szerzői jogdíj több ok miatt sem tekinthető adónak: Először is: a bevételek nem az államkasszát gyarapítják, hanem a szerzőkhöz jutnak vissza. Másodszor: a szerzői jogdíjaknak nem közjogi, hanem kifejezetten magánjogi alapja van. A művek felhasználása csak a szerző engedélyével lehetséges, és ennek az engedélynek az “ára” a jogdíj. A szerzők világszerte egyesületekbe tömörülnek, hogy egy kézből adják ezeket az engedélyeket. Harmadszor: a beszedést sem egy állami hatóság végzi, hanem a szerzők egyesülete saját maga lép fel a jogdíjak beszedése érdekében.

Már fizettem, amikor megvásároltam a CD-t. Miért kell még egyszer fizetni a nyilvános zeneszolgáltatásért?

Egy hangfelvétel megvásárlásával a vevő nem szerez jogot a zeneszámok nyilvános lejátszására. Minden egyes felhasználás új engedélyt igényel – ez a szerzői jog egyik nemzetközileg ismert alapelve, amely azt a célt szolgálja, hogy a szerzők, előadók és gyártók anyagi fenntartásának költségeit mintegy “szétporlassza” mindazon személyek között, akik azzal kapcsolatban felhasználást végeznek, ne az “első láncszem” fizessen mindent.

A rádió, lemezkiadó fizet jogdíjat. Miért kell még egyszer fizetni, ha nyilvánosan rádiót, lemezjátszót üzemeltetek?

A rádió, a lemezkiadó saját felhasználása tekintetében fizet jogdíjat. Minden egyes felhasználás új engedélyt igényel – ez a szerzői jog egyik nemzetközileg ismert alapelve, amely azt a célt szolgálja, hogy a szerzők, előadók és gyártók anyagi fenntartásának költségeit mintegy “szétporlassza” mindazon személyek között, akik azzal kapcsolatban felhasználást végeznek, ne az “első láncszem” fizessen mindent.

Lejátszhatok másolt CD-ket az üzletemben?

Másolatot készíteni a felvételekről csak magáncélra lehetne! Ezért van az, hogy másolt CD-ről nem szabad nyilvános zeneszolgáltatást nyújtani, csak akkor, ha a másolatot a megfelelő – tehát a másolást megengedő – engedélyek birtokában készítették. (Ilyen például a kereskedelmi forgalomban kapható lemez.) A lejátszás pedig csak akkor jogszerű, ha az Artisjusnak a gépzenei nyilvános előadási jogdíjat megfizeti.

Hogy történik a zeneszolgáltatás bejelentése, a jogdíjfizetés? Kapok számlát Önöktől?

A zeneszolgáltatást előre kell bejelenteni az Artisjushoz. A jogdíjfizetés az Artisjus által kiállított fizetési értesítő alapján történik. Természetesen az Artisjus számlát bocsát ki a felhasználó javára, amely 27% áfát tartalmaz.

Hogyan történik az üzletek zenefelhasználásának ellenőrzése?

Az üzletekben folyó zenefelhasználást az Artisjus ún. területi képviselői a helyszínen ellenőrizhetik. Annak érdekében, hogy az ellenőrzés eredménye a zenefelhasználással (vagy annak hiányával) kapcsolatos információkat a tényleges helyzetnek megfelelően tartalmazza, az ellenőrzésről az Artisjus az érintett üzletnek nem küld előzetes tájékoztatást.
Helyszíni ellenőrzést az Artisjus az esetek túlnyomó többségében akkor folytat, ha az üzlet korábban nem kért engedélyt zenefelhasználásra. Előfordulhat a zenefelhasználásra vonatkozóan korábban már beadott bejelentés visszaellenőrzése is, azonban ez a tartalmilag és formailag aggálytalan bejelentések esetében kevésbé gyakori.
Az ellenőrzés elsődleges célja kapcsolatfelvétel és tájékoztatásnyújtás, abban az esetben pedig, ha a helyszínen zenefelhasználás történik, a felhasználás mértékével kapcsolatos, a fizetendő jogdíj mértékének megállapításához szükséges tények rögzítése (ilyen pld. az üzlet mérete és nyitvatartási ideje) és a jogszerű felhasználáshoz szükséges szerződés megkötése is megtörténik.
Az Artisjus munkatársa az ellenőrzés kezdetekor bemutatkozik, tájékoztatja a felhasználót, honnan és milyen célból érkezett, valamint érdeklődik a nyilatkozattételre jogosult ügyvezető vagy távollétében a napi ügymenet irányításáért felelős helyszíni vezető személye felől. A polgári jog szabályai szerint ez a személy az ellenőrzés során az üzlet képviselőjének minősül (Ptk. 6:18. §).
Az ellenőrzés során az üzletben tapasztalt, zenefelhasználást érintő tények a területi képviselő által a helyszínen kitöltött „Adatszolgáltatási lap és felhasználási engedély” nyomtatványon kerülnek rögzítésre. Az üzlet adatai (üzletnév, üzlet címe, üzemeltető neve, üzemeltető székhelye, nyitva tartás, befogadóképesség, stb.) a bemutatott működési engedély, ennek hiányában a felhasználótól kapott információk, a bejáratnál elhelyezett nyitva tartás és/vagy a kiadott blokkon szereplő adatok alapján kerülnek rögzítésre.
Az adatlapon a zeneszolgáltatás módjával kapcsolatos tények is rögzítésre kerülnek. Ezek az információk vagy a felhasználótól származnak, vagy zene lejátszására alkalmas eszköz elhelyezése esetén a területi képviselő egyszerű szemrevételezésével kerülnek megállapításra. A helyszínen található készülékek jogdíjfizetés szempontjából történő megítélését azok ki vagy bekapcsolt állapota, hangereje és tulajdonosának kiléte nem befolyásolja (http://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2016/11/TV_hang_nelkul_tajekoztatas.pdf). Amennyiben az üzletben zene lejátszására alkalmas készülék található, az üzlet jogdíj fizetésére köteles.
A kitöltött adatszolgáltatási lapot a felhasználó részéről az ellenőrzés során jelen lévő alkalmazott vagy vezető aláírja, lebélyegzi és annak egy másodpéldánya az üzletben marad. Így a későbbiekben az üzlet részéről is ellenőrizhető, hogy milyen adatok kerültek rögzítésre, illetve ezen az Artisjus elérhetőségei is megtalálhatók.
Az üzlet alap adatainak vonatkozásában a téves adatfelvételnek kicsi a valószínűsége, a zenelejátszásra alkalmas készülékek felismerése pedig viszonylag egyszerű, így az adatlapon csak elvétve kerül sor téves adat rögzítésre. Ha ez mégis megtörténne, akkor a felhasználó ezeket utólagos bejelentés keretében módosíthatja vagy pontosíthatja. Amennyiben azonban az üzlet képviselője az ellenőrzés megállapításaihoz már a helyszínen megjegyzést kíván tenni, azt az „Adatszolgáltatási lap és felhasználási engedély” nyomtatványhoz csatolt külön papíron is megteheti. Ezeket az észrevételek a területi képviselő köteles átvenni és az adatlaphoz csatolni.
Amennyiben az üzletben zenefelhasználás történik, az adatlap aláírásával az üzlet képviselője az ennek engedélyezésére irányuló, jogdíjfizetési kötelezettséggel járó felhasználási szerződést is megköti.
A területi képviselő a kitöltött adatlap egy példányát akkor is a helyszínen hagyja, ha az üzlet képviselője az adatlapot nem írja alá. Ebben az esetben az Artisjus utólag az üzletből származó blokkal, számlával, az üzletben készített fényképpel/videóval stb. igazolja a zenefelhasználás tényét.
.