Tudnivalók

Az Artisjus nyilvántartásában szereplő jogutódok elérhetősége Jogi Főosztályunktól tudható meg – mindig írásos megkeresésre és díjazás ellenében. Egyesületi tagjaink az adatszolgáltatást kedvezményesen vehetik igénybe.

MIT TARTALMAZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁS?

Az adatszolgáltatáshoz szükséges, hogy Öntől megkapjuk a felhasználandó mű címét és eredeti szerzőjének (szerzőinek) nevét (neveit). Ez alapján az adatszolgáltatás a művek jogosultjainak illetve képviselőjének nevét és lakcímét tartalmazza. 

HOGYAN KÉRHETEM KI AZ ADATOKAT?

A jogutód adatait a Jogi Főosztályunknál,

Ha egyesületi tagunk kéri az adatszolgáltatást, az adatkérésében már érdemes jeleznie tagi minőségét, hogy a kedvezményes díjazásban részesülhessen.

MILYEN MÓDON KAPOM MEG AZ ADATOKAT?

Az adatokat a Jogi Főosztály írásban, az adatkérő által megadott fax számra vagy e-mail címre küldi el. Emellett mindig ajánlott postai küldeményként, vagy az átvétel írásbeli elismerése ellenében is továbbítja az adatokat.

ALAPDÍJAS ÜGYMENET DÍJSZABÁSA

Nyilvántartási alapdíj: 2000,- Ft + ÁFA.

Adatdíj:

0-5 jogosultig: 1000,- Ft/személy + ÁFA

6-10 jogosultig: 800,- Ft/személy + ÁFA

10 jogosult felett: 600,- Ft/személy + ÁFA

A jogosultakat személyenként, egyenként kell figyelembe venni. (Pl: ha egy jogelődnek 18 jogutódja van, a fizetendő díj: 2000,- Ft + 18×600, Ft = 12.800,- Ft + ÁFA.)

Nem kell díjat fizetni abban az esetben, ha a jogosultak adatai nem állnak rendelkezésünkre.

SÜRGŐSSÉGI ÜGYMENET DÍJSZABÁSA

A sürgősségi ügymenet díja a normál ügyintézés díjának másfélszerese.

Nyilvántartás alapdíj: 3000,-Ft + ÁFA.

(Ez az összeg fizetendő, ha bármely okból még nem tudja az Egyesület a jogosultak pontos adatait közölni, kivéve azt az esetet, ha adat egyáltalán nem áll rendelkezésre.)

Adatdíj:

0 – 5 jogosultig: 1500,- Ft/személy + ÁFA

6 – 10 jogosultig: 1200, – Ft/személy + ÁFA

10 jogosult felett: 900, – Ft/személy + ÁFA

A jogosultakat személyenként, egyenként kell számba venni. (Pl: ha egy jogelődnek 18 jogutódja van, a fizetendő díj: 3000, Ft + 18×900, Ft = 19.200, Ft + ÁFA.)

KEDVEZMÉNYEK
  • Szerző tagoknak évente 10 jogosultig díjmentes az adatszolgáltatás.
  • Az egyesületi tag zeneműkiadók számára az egyesület 50 jogosultig díjmentesen szolgáltat adatot.

Kivételesen, kulturális érdekből a főigazgató engedélyt adhat a térítésmentes adattovábbításra.