TDM Tiltakozás

Tiltakozás a szöveg- és adatbányászathoz szükséges többszörözésre vonatkozó szabad felhasználás ellen. Objection to the free use of reproduction for text and data mining.

(English below)

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Vezetősége (Elnöksége) az Artisjus által képviselt hazai és külföldi zenei szerzői jogosultak érdekében aggódó figyelemmel követi a mesterségesintelligencia-rendszerek fejlődését. E rendszerek ígéretes felhasználási lehetőségeik mellett jelenleg felvetik a szerzői jog tiszteletben tartásának alapvető kérdését is. 

A szerzői alkotásokhoz hasonló és akár azok helyettesítésére alkalmas termékeik előállításához a mesterségesintelligencia-rendszereknek kiaknázzák az ember által alkotott műveket, így például a zeneszerzők, zeneszövegírók szellemi tevékenységének eredményeként létrejött zenei repertoárokat. Ennek érdekében a szerzői jog által védett műveken szöveg- és adatbányászati műveleteket végeznek, amely e művek engedélyköteles szerzői jogi felhasználását, azaz többszörözését is jelenti.

A szöveg- és adatbányászati tevékenységre azonban az európai jogalkotó szabad felhasználási lehetőséget biztosított (2019/790 irányelv 4. cikk), amelyet a jogosult csak tiltakozás útján zárhat ki. A Vezetőség (Elnökség) fontosnak tartja, hogy az Egyesület a jogosultaknak a legmagasabb szintű lehetséges védelmet biztosítsa, ezért élve a hivatkozott irányelvet átültető hazai szabályozásban is biztosított tiltakozási lehetőséggel, az alábbi, 2023/11/8 sz. határozatot fogadja el:

A TILTAKOZÁS

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 18.§-a szerinti többszörözési jogra nyilvántartásba vett reprezentatív és e tevékenységét kiterjesztett hatállyal végző közös jogkezelő szervezetként a zeneszerzők, zeneszövegírók és zeneműkiadók, mint érintett jogosulti csoportok tekintetében a már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneműveiken és zeneszövegeiken, valamint az ilyen színpadi zeneműveikből vett részleteken végzett szöveg- és adatbányászathoz szükséges audio vagy audiovizuális többszörözés ellen az Szjt. 35/A.§ (1) bekezdés b.) pontjának megfelelően tiltakozik. A tiltakozás következtében az előző mondatban megjelölt műveken és módon az Szjt. 35/A.§ (1) bekezdésében megjelölt szabad felhasználás keretében szöveg- és adatbányászat nem végezhető, így különösen nem engedélyezett többszörözés ez a mesterségesintelligencia-rendszerek általi vagy azokban történő felhasználásra. A tiltakozás 2024. január 1-jén lép hatályba. A tiltakozás területi hatálya az egész világra kiterjed mindazon művekre vonatkozóan, amelyekre az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közvetlenül a jogosulttól kapott megbízást a közös jogkezelésre, az egyéb művek esetében a tiltakozás területi hatálya Magyarország.

Kiegészítő információk

Az Artisjus Egyesület által közvetlen megbízás alapján kezelt műveket az ISWC szám azonosítja azokban az esetekben, amikor az https://www.iswc.org/ adatbázisban a mű jogosultjának tagsága: ARTISJUS.

Az egyéb művek esetében Magyarország területére a tiltakozás nem terjed ki azon szerzők műveire, akik a kiterjesztett közös jogkezelés ellen tiltakoztak, ezek a szerzők ezen a listán a harmadik oszlopban „MECH” kóddal szerepelnek.

A tiltakozás géppel olvasható formáját a jelen nyilatkozat htlm formátumban és az artisjus.hu weboldalon elhelyezett ai.txt fájl tartalmazza.”


„The Management Board of Society Artisjus Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights follows the development of artificial intelligence systems with concern in the interest of Hungarian and foreign music copyright holders represented by Artisjus. Beyond their promising potential uses, these systems currently raise the fundamental issue of compliance with copyright.

In order to produce products similar to, and even substitutable for, copyright works, AI systems exploit human-made creations, such as the musical repertoires resulting from the intellectual activity of composers and lyricists. In order to do so, they carry out text and data mining operations on copyright works, which also involves the exploitation of these works falling under the exclusive rights of the authors, namely the right for reproduction. However, the European legislator has granted a exception for text and data mining activities (Article 4 of Directive 2019/790), which the rightholders can only avoid via objection.

The Management Board considers it important that Society Artisjus ensures the highest possible level of protection for rightholders, and therefore, making use of objection provided for in the national legislation transposing the Directive, adopts the following no. 2023/11/8 Resolution:

THE OBJECTION

Society Artisjus Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights, as the registered and representative collective management society for the right of reproduction in accordance with Article 18 of Act LXXVI of 1999 on Copyright (”Copyright Act”) objects to the audio and audiovisual reproduction (copying and multiplication) of non-dramatic musical compositions and lyrics, or excerpts taken from dramatic compositions  under Article 35/A(1)(b). of the Copyright Act as regards composers, lyricists and music publishers as the rightholders concerned.  As a result of the objection text- and data mining operations shall not be carried out as a free use under Article 35/A(1) of the Copyright Act on the works and by the manner of reproduction referred to in the previous sentence, in particular no reproduction for use by or in artificial intelligence systems is permitted. The objection shall enter into force on 1 January 2024. The territorial scope of the objection shall extend worldwide to all works for which Society Artisjus Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights has been directly mandated by the rightolders to perform the collective management of rights, and to all other works the territorial scope of the objection is Hungary.

Additional information

Works managed by Artisjus under direct mandate are identified by the ISWC number in cases where affiliation of author in the https://www.iswc.org/ database is ARTISJUS.

For other works, the objection does not cover works created by authors who have objected to the extended collective management of rights in Hungary, these authors are listed in this list in the third column with the code „MECH”.

The machine-readable form of the objection is the HTML format of this statement and the ai.txt file available on artisjus.hu website.