Szerző vagyok saját zeneműkiadóval

Ha a zeneműkiadó kizárólag a szerző(k) irányítása alatt áll, és a művek zeneműkiadói felhasználási jogaival ez a szerzői tulajdonosi ellenőrzés alatt álló társaság ún. “apportként” rendelkezik, akkor a mechanikai jogdíj 50%-a kifizethető a zeneműkiadónak.

Szerzői jogdíjak kifizetése gazdasági társaság részére

A közös jogkezelés körében nincsen lehetőség arra, hogy a szerzőknek járó jogdíjak teljes egészében egy gazdasági társaság részére kerüljenek kifizetésre. Ennek oka, hogy a gazdasági társaság semmilyen formában nem képes rendelkezni azon vagyoni jogokkal, amelyeket a közös jogkezelő szervezet a szerző javára gyakorol, ugyanis a szerzői jogi törvény nem ad lehetőséget a vagyoni jogok átruházására. A jogdíjakról pedig a törvény szerint csak a felosztást követően lehet rendelkezni, így a magánszemély szerzők részére felosztott jogdíjakból az Artisjus e rendelkezést megelőzően személyi jövedelemadó-előleget köteles levonni.

Arra azonban lehetőség van, hogy a szerző meghatározott műveinek felhasználása alapján neki járó jogdíjai terhére ún. zeneműkiadói jogdíjrészesedést engedjen a vele szerződött – akár saját tulajdonosi ellenőrzése alatt álló – zeneműkiadó részére, ilyenkor ugyanis a jogdíjak egy részét közvetlenül a zeneműkiadó részére osztja fel az Artisjus.

Ennek a részesedésnek a mértéke rendszerint 33%, de ha a zeneműkiadó társaság kizárólag a szerző(k) irányítása alatt áll, és az adott művek zeneműkiadói felhasználási jogai ezt a szerzői tulajdonosi ellenőrzés alatt álló társaságot apportként illetik meg, akkor a mechanikai jogdíj 50%-a is kifizethető a zeneműkiadónak.

Az Artisjus kizárólag olyan esetben tud ilyen szerződést befogadni, ha az az adott zeneművekre vonatkozó nem közös jogkezelés útján gyakorolható, illetve ha a mechanikai felhasználási jogot ún. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (azaz apportként) a társaság vagyonának részévé teszik.

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az apport részévé tett felhasználási jogok piaci értéke után az apportáló szerzőnek személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie (SZJA törvény). A piaci érték általában az a társasági szerződésben meghatározott érték, amelyen a felhasználási jogokat a gazdasági társaságba apportálják.  Ezt az értéket a személyi jövedelemadó szempontjából úgy tekinti a törvény, mintha pénzt kapott volna a szerző a felhasználási jogok átengedése fejében.  Javasoljuk, hogy az adózás kérdésében az érintett szerzők még a társasági szerződés elkészítése előtt forduljanak adótanácsadóhoz.

A jogdíjfizetések teljesítéséhez az Artisjus az ún. apportos zeneműkiadókkal is jogdíj-részesedési megállapodást köt, melynek feltételei részben eltérnek a nem apportos zeneműkiadókétól.

A jogdíj-részesedési megállapodás aláírásához az alábbi iratokat kell az Artisjushoz benyújtani egy-egy eredeti, hiteles másolati vagy hiteles elektronikus okirati példányban:

  • a cégbíróság bejegyző, illetve újbóli apportálás esetén változásbejegyző végzése
  • egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés
  • a társasági szerződés mellékletét képező apportlista
  • a társaság képviselőjének aláírási címpéldánya

A jogdíj-részesedési megállapodás megkötését követően szükséges továbbá az Artisjushoz benyújtani:

  • az apportlistának megfelelően a zeneműkiadó és a szerző között megkötött zeneműkiadói szerződéseket
  • újbóli apportálás esetén az újonnan megkötött zeneműkiadói szerződéseket, illetve a zeneműkiadói szerződések kiegészítését.

A társaság (változás)bejegyzését a cégbíróságnál ügyvéd tudja intézni. Az Artisjus Jogi Főosztályán ezzel kapcsolatosan általános tanácsadással tudja a szerzőit segíteni, kérés esetén a cégjogi ügyintézést végző ügyvéddel is egyeztetve. (1016 Budapest, Mészáros u. 15-17., +36 1 488 2636)