Zeneműkiadó vagyok, de szerző nem

A megfelelő dokumentumok benyújtása után a zeneműkiadó és az Artisjus megköti a jogdíjrészesedési megállapodást. Ennek hatálya alatt a zeneműkiadó egy, az összes érintett szerzővel megkötött zeneműkiadói szerződést nyújt be az Artisjushoz. 

A zeneműkiadó társaság a jogdíjfizetés érdekében az Artisjusszal ún. jogdíjrészesedési megállapodást köt. Ez a megállapodás teszi lehetővé azt, hogy a társaság – a szerzőkkel kötött egyes zeneműkiadói szerződések bejelentése alapján – jogdíjban részesüljön az Artisjustól. Ennek aláírásához a következő iratokat kell eredetiben (vagy hiteles másolatban/ hiteles elektronikus okiratként) az Artisjushoz eljuttatni:

– a cégbíróság bejegyző, vagy változásbejegyző végzése – szükséges, hogy a társaság tevékenységei között szerepeljen a „zeneműkiadás”,
– egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés,
– a társaság képviselőjének aláírási címpéldánya.

Lényeges feltétel, hogy a társaság tevékenységi köre alatt a „zeneműkiadást” tartalmazó tevékenységi körnek szabadszövegesen vagy a megfelelő számmal ellátva kell szerepelni, megfelelve a mindenkori TEÁOR előírásoknak:

– zeneműkiadás bármilyen társasági formában végezhető
– ilyen módon legfeljebb a szerzői művekre keletkező jogdíjak 1/3-ára regisztrálható az Artisjusnál zeneműkiadói jogdíj-részesedés.

További információért forduljon zeneműkiadói kapcsolattartóinkhoz az alábbi elérhetőségeken:
[email protected]
+36 1 488 2670
+36 1 488 2708