Zeneműkiadó vagyok, de szerző nem

A megfelelő dokumentumok benyújtása után a zeneműkiadó és az Artisjus megköti a jogdíjrészesedési megállapodást. Ennek hatálya alatt a zeneműkiadó egy, az összes érintett szerzővel megkötött zeneműkiadói szerződést nyújt be az Artisjushoz. 

Ilyen módon legfeljebb a szerzői művekre keletkező jogdíjak 1/3-ára regisztrálható az Artisjusnál zeneműkiadói jogdíj-részesedés. Lényeges feltétel, hogy a társaság zeneműkiadói tevékenységet végezzen, tehát a társaság tevékenységi köre alatt a mindenkori TEÁOR előírásoknak megfelelően szabadszövegesen vagy a megfelelő számmal ellátva kell a „zeneműkiadást” tartalmazó tevékenységi körnek szerepelni. Zeneműkiadás bármilyen társasági formában végezhető.

A zeneműkiadó társaság a jogdíjfizetés érdekében az Artisjusszal ún. jogdíjrészesedési megállapodást köt. Ez a megállapodás teszi lehetővé azt, hogy – a szerzőkkel kötött egyes zeneműkiadói szerződések bejelentése alapján – az Artisjustól jogdíjban részesüljön a társaság. Ennek aláírásához a következő iratokat kell eredetiben (vagy hiteles másolatban/ hiteles elektronikus okiratként) az Artisjushoz eljuttatni:

– a cégbíróság bejegyző, vagy változásbejegyző végzése. Szükséges, hogy a társaság tevékenységei között szerepeljen a „zeneműkiadás”

– egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés

– a társaság képviselőjének aláírási címpéldánya