Részesedés magánmásolási díjból

Az üres hordozók (mint pl. CD, pendrive) után beszedett díjakat az Artisjus részben hangfelvétel-kiadási adatok alapján osztja fel. A szerzői kiadásokon megjelent művek az itt olvasható feltételekkel vesznek részt a magánmásolási díjak felosztásában. 

A szerzői kiadásban megjelent művekre is osztunk fel az Artisjushoz befolyt magánmásolási díjból. Ahhoz, hogy ebből a forrásból valaki részesülhessen, a következő feltételeknek kell megfelelnie:

  • A példányok sokszorosítását az Artisjusnál bejelenti, és az 5.000 Ft +ÁFA regisztrációs díjat megfizeti.
  • A hangfelvételek kizárólag az illető szerző(k) saját, eredeti műveit tartalmazzák
  • A hangfelvételen rögzített műveket a szerzők az Artisjusnál bejelentették.
  • A kereskedelmi forgalomba hozott mennyiséget a kiadványt egyértelműen beazonosító, a számviteli szabályoknak megfelelő számlával vagy nyugtával igazolták, és az Adatszolgáltatás a forgalomba hozott kiadványokról nyomtatványon igazolták.
  • Az Adatszolgáltatás a forgalomba hozott kiadványokról nyomtatványt a következő év március 31-ig szükséges mellékelni, és fontos, hogy a nyomtatványról egyértelműen megállapítható legyen a gyártott mennyiség, az adott kiadványokból egész évben értékesített példányszám és a hanghordozó típusa. Az összesítést el lehet küldeni ügyfélkapus hitelesítéssel, vagy emailben a [email protected] címre –  ez utóbbi esetben az eredeti példányt is kérjük eljuttatni irodánkba, postai úton vagy személyesen. Az Adatszolgáltatás a forgalomba hozott kiadványokról elérhető a Nyomtatványoknál.

A hangfelvétel-kiadási (így szerzői kiadási) adatok alapján számított magánmásolási díj összege nem haladhatja meg az adott évben a műre eső egyéb jogdíjak négyszeresét.