Más alkotók

Az ötletemet szeretném jogi oltalom alá helyezni – hogyan tehetem meg? A szolgáltatásom nevét hol tudom levédetni? Gyakran érkeznek hozzánk ilyen jellegű kérdések is, ezekre itt válaszolunk.

Hogy lehet ötletet levédetni?

A szerzői jog nem védi az ötleteket. A törvény szerint: „Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek.” Az ötleteket bárki szabadon felhasználhatja, ebben a tekintetben tehát versenyszabadság érvényesül.

A szerzői jogon kívül az iparjogvédelem nyújt védelmet a szellemi alkotásoknak, termékeknek. Részletes információkat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján találhatnak.

Hogy lehet a rendezvényemnek jogi oltalmat nyújtani?

A szerzői jog nem védi a rendezvényeket. Az ötletek szabadon felhasználhatók, így hasonló elképzelés alapján más is rendezhet rendezvényeket. Ami ilyen esetben is védett lehet, például:

  1. a rendezvény elnevezése, ha védjegyoltalmat szereznek neki – Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala;
  2. a rendezvény „forgatókönyve” – mint szakirodalmi mű, amelynek megjelentetése csak a szerző engedélyével lehetséges;
  3. a titkos, de gazdasági értékkel bíró szervezési ismeretek (ún. know-how oltalom).

Ezen kívül a versenyjog is szankcionálhat bizonyos piaci magatartásokat, különösen a jellegbitorlás és a fogyasztók megtévesztése törvényi tényállása alapján. Részletesebb tájékoztatást a Gazdasági Versenyhivatal www.gvh.hu honlapján vagy ügyfélszolgálatán kérhetnek.

Szolgáltatásom nevét szeretném levédetni. Hol lehet?

Áruk, szolgáltatások megjelölésének védelmét a védjegyjog látja el. Kérjük, forduljon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához részletes tájékoztatásért.