Átdolgozások

Mi számít átdolgozásnak? Mi az átdolgozó kötelezettsége? Mikor kell, és mikor nem kell engedélyt kérni? Mi a teendő külföldi mű magyarra fordításánál? Versmegzenésítésnél hogyan kell jogszerűen eljárni? Mikor nem kell engedély? A remix is átdolgozás?

Zenei átdolgozás

A könnyűzenében gyakori jelenség, hogy egy zenekar saját alkotásai mellett más előadók dalait is játssza. A zenei köznyelvben ezeket sokféleképp hívják: átdolgozásnak, feldolgozásnak, „cover version”-nek.

Jogi szempontból annak van jelentősége, hogy az új előadás, új felvétel készítésekor az eredeti művet olyan mértékben megváltoztatják-e, hogy az eredeti műből származó más, új mű jön létre, mely egyéni eredeti jelleggel bír. Mindig a szerző felelőssége azt eldönteni, hogy az adott mű átdolgozásnak minősül-e.

Átdolgozás

Azt az esetet, amikor az új előadás új zeneszerzői teljesítménnyel is párosul, „átdolgozásnak” hívjuk. Ilyenkor a létrejött új művet az Artisjushoz be kell jelenteni, és ehhez az eredeti szerzőtől engedélyt kell kérni. (Ld. zenei átdolgozás során követendő eljárás) A zenei átdolgozásokról szóló Artisjus-füzetben bővebben olvashat a témáról.

Hangszerelés

A hangszerelés kategóriájába esik az az eset, amikor a mű harmóniamenetén, dallammenetén, szövegén nem változtat az előadó, de kisebb mértékű technikai változtatásokat végrehajt. (Pl. gitárszóló más hangszínnel, kevésbé jelentős hangszerszólamok elhagyása.) Az ilyen hangszerelési tevékenység nem esik a szerzői tevékenység körébe, ezért ahhoz az eredeti alkotóktól külön engedélyt nem kell kérni, és az új verziót az Artisjushoz nem kell bejelentenie. A dal elhangzásai során az Artisjus fogja a jogdíjakat az eredeti szerzőkhöz eljuttatni.

Új előadás

Ha az eredeti művet mindenfajta változtatás nélkül újból előadják, nincs szükség külön engedélyre az eredeti alkotóktól, és az új verziót nem kell bejelenteni az Artisjushoz. A dal elhangzásai során az Artisjus fogja a jogdíjakat az eredeti szerzőkhöz eljuttatni.

Átdolgozás bejelentése online

Nem csak a saját műveket, hanem az átdolgozásokat is be tudják jelenteni az interneten az online rendszerbe regisztrált szerzők. A videóból kiderül, hogyan.


Az átdolgozások bejelentésére szolgáló nyomtatvány elérhető erről az oldalról.

 
ENGEDÉLY AZ EREDETI ALKOTÓTÓL

Szerzői jogi oltalom alatt álló művek zenei átdolgozásához az eredeti szerzők engedélye szükséges. Gyakran előfordul, hogy a szerzőt ebben a kérdésben egy zeneműkiadó (music publisher) képviseli. Ezeknek gyakran van magyarországi képviselője is, aki segíthet az engedély beszerzésében. Adatszolgáltatásért fordulhat a Szerzői Kapcsolatok Osztályához ([email protected]).

Amikor az átdolgozási engedélyt megkapta, azt a műbejelentéshez csatolva  az Artisjushoz el kell juttatni. Az engedélynek tartalmaznia kell:

  • Az eredeti és az átdolgozott mű címét
  • Az eredeti szerző(k) és átdolgozó(k) nevét
  • Arra vonatkozó világos rendelkezést, hogy az eredeti szerző és az átdolgozó hogyan osztja meg az átdolgozásból származó jogdíjakat.

Elhunyt magyar szerző művének átdolgozásakor, a jogutódról információt szolgáltat az Artisjus, ha az adatok a rendelkezésünkre állnak. Erről bővebben a Szerzői jogutódok adatainál lehet tájékozódni.

Nem védett szerző művének átdolgozása

Olyan műveknél, melyeknek szerzői védelmi idő tekintetében már nem védettek (70 év eltelt szerzőjük halála óta), nincs szükség engedélyre, elég a műbejelentéskor a megfelelő kategóriában feltüntetni az eredeti szerzőt. Az átdolgozásból származó jogdíjak felosztása a Felosztási Szabályzat alapján történik.

Népzenei átdolgozás

Folklór alkotások (autentikus népzene) átdolgozása esetén szintén nincs szükség engedélyre, a műbejelentésnél kérjük feltüntetni a „folklór alkotás” kifejezést. Az átdolgozásból származó jogdíjak felosztása a Felosztási Szabályzat alapján történik.

Külföldi mű magyarra fordítása

Szerzői jogi oltalom alatt álló művek magyar nyelvre történő fordításához az eredeti szerzők engedélye szükséges. Külföldi művek esetében gyakran előfordul, hogy a szerzőt ebben a kérdésben egy zeneműkiadó (music publisher) képviseli. Ezeknek gyakran van magyarországi képviselője is, aki segíthet az engedély beszerzésében. Adatszolgáltatásért fordulhat a Szerzői Kapcsolatok Osztályához ([email protected]).

A fordítási engedélyt a műbejelentéshez csatolva az Artisjushoz el kell juttatni. Az engedélynek tartalmaznia kell:

  • Az eredeti és az átdolgozott mű címét
  • Az eredeti szerző(k) és átdolgozó(k) nevét
  • Arra vonatkozó világos rendelkezést, hogy az eredeti szerző és a fordító hogyan osztja meg a magyar verzióból származó jogdíjakat.

Olyan műveknél, melyek szerzői védelmi idő tekintetében már nem védettek (70 év eltelt szerzőjük haláluk óta), nincs szükség engedélyre, elég a megfelelő kategóriába feltüntetni az eredeti szerzőt.

Folklór alkotások (autentikus népzene) szövegfordítása esetén sincs szükség engedélyre, a műbejelentésnél kérjük feltüntetni a „folklór alkotás” kifejezést.

 DJ-mixek

A Szerzői Jogi Szakértő Testület azt állapította meg, hogy a DJ-mixek általában az eredeti mű átdolgozását valósítják meg, ezért engedélyköteles. Engedély szükséges:

  • Az eredeti szerzőtől (vagy az őt képviselő zeneműkiadótól)
  • A felvétel előállítójától (a lemezkiadótól) – mivel az eredeti mű hangfelvétele is átvételre kerül

Az engedélyek birtokában az új mű bejelenthető az Artisjushoz; ezt csak az átdolgozást készítő szerző (DJ) teheti meg az eredeti szerzőktől származó átdolgozási (ún. „autorizációs”) engedéllyel együtt. Az eredeti szerzővel való megállapodás terjedjen ki arra is, hogy a mixet készítő DJ milyen százalékos arányú jogdíjban részesülhet a mix felhasználása során.