Gyakori kérdések

Miért kell külföldi zenéért fizetni a magyar jogvédőnek? Ha a TV-ből vagy rádióból nem szól zene, akkor is fizetnem kell? Ehhez hasonló kérdésekre a válaszok itt találhatók. Ha weboldalunkon nem találja, amit keres, kollégáink elérhetőek elsősorban emailben, telefonon, vagy időpontegyeztetést követően személyesen.

Miért kell külföldi zene után jogdíjat fizetni?

Az Artisjus nemcsak magyar szerzőket képvisel, hanem – a külföldi szerzői jogvédőkkel kötött képviseleti szerződések alapján – a teljes világrepertoárt. A külföldi szerzők a jogdíjat saját jogvédő társaságuk útján kapják meg az Artisjus átutalását követően.

Miért kell az előadóművészek részére jogdíjat fizetni?

A szerzői jogdíjhoz hasonlóan Magyarországnak nemzetközi kötelezettsége, hogy a gépzenei felhasználások esetén a felvételen közreműködő zenészek, énekesek, valamint a felvétel előállítója (a lemezkiadó) is díjban részesüljön. Ezt a díjat – az előadókat képviselő EJI, valamint a lemezkiadókat képviselő MAHASZ megbízása alapján – szintén az Artisjus szedi be (egyablakos ügyintézés), de felosztásukról az említett másik két szervezet intézkedik.

A rendelőben/fitneszteremben van rádió és tévé, de soha nem kapcsoljuk be. Ha mégis, akkor csak a híradó és a focimeccsek hallgathatók/láthatók rajta. Igaz, hogy mégis kell jogdíjat fizetnem?

Igaz. Az irányadó ítélkezési gyakorlat alapján, amennyiben az üzletben bármilyen zenefelhasználásra alkalmas berendezés található, az szerzői jogdíjfizetési kötelezettséget von maga után, függetlenül attól, hogy a készülék kié, mekkora hangerővel képes zenét szolgáltatni, illetve, hogy be van-e kapcsolva vagy sem.
Gépzene-szolgáltatás esetén, minden technikai eszköz – tv, rádió, magnó stb. – üzemeltetése nyilvános zeneszolgáltatásnak minősül függetlenül attól, hogy azon keresztül csak hír vagy sportműsorokat néznek, vagy hallgatnak. Ezeken az eszközön bármilyen zenefelhasználás történhet, így a televízió és rádiókészüléket is bármikor bármilyen más csatornára átkapcsolhatják, de a hír-és sportcsatornák is rendszeresen tartalmaznak, sugároznak zenét.
A Kúria Pfv. 20.949/2019/3. döntésével megerősített töretlen ítélkezési gyakorlat szerint vélelmezni kell a nyilvános zenefelhasználást, ha az üzemeltető olyan készüléket helyez el a vendégtérben, amely nyilvános zenefelhasználásra alkalmas.
Azoknak, akiknek az üzletében van zeneszolgáltató készülék, de az elromlott vagy soha nem kapcsolják be, azt tanácsoljuk, hogy távolítsák el onnan a készüléket, a készülék eltávolítását jelentsék be az Artisjusnak, így a későbbi jogdíjfizetés elkerülhető.

Hivatalos tájékoztatónk zenelejátszásra alkalmas berendezések néma használatáról

Hogy történik a zeneszolgáltatás bejelentése, a jogdíjfizetés? Kapok-e számlát Önöktől?

A zeneszolgáltatást előre kell bejelenteni az Artisjushoz. A jogdíjfizetés az Artisjus által kiállított fizetési értesítő alapján történik. Természetesen az Artisjus számlát bocsát ki a felhasználó számára.

Hogyan kell megfizetni a jogdíjat?

A felhasználó által fizetendő jogdíjról az Artisjus ún. jogdíjfizetési értesítőt állít ki, melyet postai úton küld meg a felhasználó részére. A felhasználó a jogdíjfizetési értesítőhöz tartozó készpénzátutalási megbízás (csekk) befizetésével, vagy átutalással tudja a jogdíjat kiegyenlíteni. Az Artisjus munkatársai készpénz átvételére nem jogosultak.

A pontos és gyors számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges a felhasználó részéről, hogy a jogdíjfizetési értesítőben feltüntetett hivatkozási számot az átutalással történő fizetésénél feltüntesse.

Ki és hogyan kapja meg a befizetett jogdíjat?

A befizetett jogdíjból az Artisjus levonja kezelési költségét, és ezt követően felosztási szabályzata útján felosztja azt a szerzők között. Mind a kezelési költség mértékét, mind a felosztási szabályzatot a szerzőkből álló, demokratikusan választott testületek állapítják meg.

Élőzene esetén mindig a szervező által adott részletes elhangzási adatok alapján osztjuk fel a jogdíjat, minden egyes játszott mű beazonosításával.

Gépzene esetén a szerzői jogdíjakat a pontosan rendelkezésünkre álló rádió, televízió, hangfelvétel és élőzene adatokból képzett kosár alapján osztjuk fel. Itt az Artisjus által beszedett előadóművészi és hangfelvétel-előállítói díjat az EJI, illetve a MAHASZ osztja fel.

A rádió, lemezkiadó fizet jogdíjat. Miért kell még egyszer fizetni, ha nyilvánosan rádiót, lemezjátszót üzemeltetek?

A rádió, a lemezkiadó saját felhasználása tekintetében fizet jogdíjat. Minden egyes felhasználás új engedélyt igényel – ez a szerzői jog egyik nemzetközileg ismert alapelve, amely azt a célt szolgálja, hogy a szerzők, előadók és gyártók anyagi fenntartásának költségeit mintegy „szétporlassza” mindazon személyek között, akik azzal kapcsolatban felhasználást végeznek, ne az „első láncszem” fizessen mindent.

Hogyan történik a zenefelhasználás ellenőrzése?

Az üzletekben folyó zenefelhasználást az Artisjus ún. területi képviselői a helyszínen ellenőrizhetik. Annak érdekében, hogy az ellenőrzés eredménye a zenefelhasználással (vagy annak hiányával) kapcsolatos információkat a tényleges helyzetnek megfelelően tartalmazza, az ellenőrzésről az Artisjus az érintett üzletnek nem küld előzetes tájékoztatást.
Helyszíni ellenőrzést az Artisjus az esetek túlnyomó többségében akkor folytat, ha az üzlet korábban nem kért engedélyt zenefelhasználásra. Előfordulhat a zenefelhasználásra vonatkozóan korábban már beadott bejelentés visszaellenőrzése is, azonban ez a tartalmilag és formailag aggálytalan bejelentések esetében kevésbé gyakori.
Az ellenőrzés elsődleges célja kapcsolatfelvétel és tájékoztatásnyújtás, abban az esetben pedig, ha a helyszínen zenefelhasználás történik, a felhasználás mértékével kapcsolatos, a fizetendő jogdíj mértékének megállapításához szükséges tények rögzítése (ilyen pld. az üzlet mérete és nyitvatartási ideje) és a jogszerű felhasználáshoz szükséges szerződés megkötése is megtörténik.
Az Artisjus munkatársa az ellenőrzés kezdetekor bemutatkozik, tájékoztatja a felhasználót, honnan és milyen célból érkezett, valamint érdeklődik a nyilatkozattételre jogosult ügyvezető vagy távollétében a napi ügymenet irányításáért felelős helyszíni vezető személye felől. A polgári jog szabályai szerint ez a személy az ellenőrzés során az üzlet képviselőjének minősül (Ptk. 6:18. §).
Az ellenőrzés során az üzletben tapasztalt, zenefelhasználást érintő tények a területi képviselő által a helyszínen kitöltött „Adatszolgáltatási lap és felhasználási engedély” nyomtatványon kerülnek rögzítésre. Az üzlet adatai (üzletnév, üzlet címe, üzemeltető neve, üzemeltető székhelye, nyitva tartás, befogadóképesség, stb.) a bemutatott működési engedély, ennek hiányában a felhasználótól kapott információk, a bejáratnál elhelyezett nyitva tartás és/vagy a kiadott blokkon szereplő adatok alapján kerülnek rögzítésre.
Az adatlapon a zeneszolgáltatás módjával kapcsolatos tények is rögzítésre kerülnek. Ezek az információk vagy a felhasználótól származnak, vagy zene lejátszására alkalmas eszköz elhelyezése esetén a területi képviselő egyszerű szemrevételezésével kerülnek megállapításra. A helyszínen található készülékek jogdíjfizetés szempontjából történő megítélését azok ki vagy bekapcsolt állapota, hangereje és tulajdonosának kiléte nem befolyásolja (http://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2016/11/TV_hang_nelkul_tajekoztatas.pdf). Amennyiben az üzletben zene lejátszására alkalmas készülék található, az üzlet jogdíj fizetésére köteles.
A kitöltött adatszolgáltatási lapot a felhasználó részéről az ellenőrzés során jelen lévő alkalmazott vagy vezető aláírja, lebélyegzi és annak egy másodpéldánya az üzletben marad. Így a későbbiekben az üzlet részéről is ellenőrizhető, hogy milyen adatok kerültek rögzítésre, illetve ezen az Artisjus elérhetőségei is megtalálhatók.
Az üzlet alap adatainak vonatkozásában a téves adatfelvételnek kicsi a valószínűsége, a zenelejátszásra alkalmas készülékek felismerése pedig viszonylag egyszerű, így az adatlapon csak elvétve kerül sor téves adat rögzítésre. Ha ez mégis megtörténne, akkor a felhasználó ezeket utólagos bejelentés keretében módosíthatja vagy pontosíthatja. Amennyiben azonban az üzlet képviselője az ellenőrzés megállapításaihoz már a helyszínen megjegyzést kíván tenni, azt az „Adatszolgáltatási lap és felhasználási engedély” nyomtatványhoz csatolt külön papíron is megteheti. Ezeket az észrevételek a területi képviselő köteles átvenni és az adatlaphoz csatolni.
Amennyiben az üzletben zenefelhasználás történik, az adatlap aláírásával az üzlet képviselője az ennek engedélyezésére irányuló, jogdíjfizetési kötelezettséggel járó felhasználási szerződést is megköti.
A területi képviselő a kitöltött adatlap egy példányát akkor is a helyszínen hagyja, ha az üzlet képviselője az adatlapot nem írja alá. Ebben az esetben az Artisjus utólag az üzletből származó blokkal, számlával, az üzletben készített fényképpel/videóval stb. igazolja a zenefelhasználás tényét.
.