Jó helyen járok?

Az Artisjus zenei (és esetenként irodalmi) művek felhasználására ad engedélyt, de ez nem terjed ki például a színpadra szánt művekre vagy az operákra. Szintén nem adhatunk a szerzők nevében engedélyt egy vers megzenésítésére. Mi tartozik, és mi nem az Artisjus jogkezelésébe?

Az Artisjus, mint közös jogkezelő szervezet a nem színpadra szánt zenei és a nem drámai, illetve a nem nagyobb terjedelmű szépirodalmi művekhez kapcsolódó, és a felhasználás jellege, illetve körülményei miatt egyedileg nem gyakorolható szerzői jogokat érvényesít. A közös jogkezelésbe tartozó felhasználási módokat hívjuk „kisjogos” felhasználásoknak, míg a jogosult által egyedileg gyakorolt szerzői jogok esetén „nagyjogos” felhasználásokról beszélünk.

Nagyjogos felhasználás esetén a felhasználó az engedélyt közvetlenül a szerzői jog jogosultjától (szerzőtől, jogutódtól) vagy az ilyen engedély adására jogosult személytől szerezheti meg. Sok esetben ugyanis a szerzők nem maguk gyakorolják ezt a jogot, hanem egy zeneműkiadót (music publisher) bíznak meg a jogosítással. A felek teljesen szabadon állapodnak meg a feltételekben és a díjazásra nézve sincsenek irányadó mértékek.

A szerzői jog jogosultjainak felkutatásában (amennyiben ehhez hozzájárul) az Artisjus segítséget nyútjhat, továbbá az elhunyt szerzők jogutódairól az Artisjus nyilvántartást vezet, és megkeresésre ennek alapján a jogutódok elérhetőségéről adatot szolgáltat.