Művek „nagyjogos” vagy „kisjogos” online felhasználása

Bizonyos online felhasználásokhoz közvetlenül kell engedélyt kérni a jogosultaktól, másoknál az Artisjus is engedélyezheti ezeket. Segítünk eligazodni a különböző esetek között.

A felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a tervezett internetes felhasználás kisjogos vagy nagyjogos felhasználásnak minősül, illetve, hogy a felhasználás a mű átdolgozását is megvalósítja. Az esetleges jogosulti vitatás esetén a felhasználó felel a jogszerűségért. Az alábbiakban segítünk megkülönböztetni, hogy mi minősül nagyjogos és mi kisjogos felhasználásnak.

Nagyjogos felhasználás

Nagyjogos felhasználásról akkor van szó, ha a mű felhasználásának engedélyezése a szerző által egyedileg megvalósítható, ezért a szerzői jogi törvény az ilyen művek felhasználásának engedélyezését a szerzőnek tartja fenn. A színpadra szánt zenés művek (összefoglalóan: zenedrámai művek, ilyenek pl. az operák, operettek, musicalek) online felhasználása nem tartozik az Artisjus engedélyezési körébe, ilyenkor az engedélyt közvetlenül a szerzőktől, szerzői jogosultaktól (szerzői jogutódoktól), vagy a jogosultak képviselőitől (pl. a szerző által megbízott ügynökségektől, zeneműkiadóktól) szükséges megszerezni.

Ide tartozik minden olyan teljes színpadra szánt zenei mű (bármely zenés színmű, zenedrámai mű, táncra épülő alkotás, zenés performansz, stb.), annak jelenete, vagy ún. keresztmetszete (azaz olyan részletei, amelyek a cselekményt bemutatják.) Ide kell érteni a zenedrámai művek cselekményéhez kapcsolódó színpadi előadásainak felvételét, vagy olyan felvételeit, amelyeket filmen, vagy más mozgóképes technikával rögzítettek (operafilmek, operettfilmek, musicalek színházi előadásáról készült filmfelvételek, stb.).

Ezek online felhasználáshoz közvetlenül a szerzőktől, szerzői jogosultaktól (szerzői jogutódoktól), vagy a jogosultak képviselőitől (pl. ügynökségek, zeneműkiadók) szükséges az ún. nagyjogos engedélyt megszerezni. Nagyjogos felhasználási engedélyt kell szerezni zeneműre akkor is, amikor az eredetileg nem színpadra szánt zeneművet színpadra állítják, vagy bármely módon egy színpadi mű cselekményéhez kapcsolódóan (így a dramaturgia fő elemeként, vagy a cselekményt támogató elhangzásként) teszik a színpadi mű részévé és a mű cselekményéhez kapcsoló színpadi előadás mozgóképes rögzítését teszik az interneten hozzáférhetővé a nyilvánosság tagjai számára. Ilyenkor mind a színpadra állításhoz, mint átdolgozáshoz, mind pedig az ilyen mű színpadi előadásának online nyilvánossághoz közvetítéséhez egyaránt nagyjogos engedélyt kell szerezni közvetlenül a szerzőktől, szerzői jogosultaktól (szerzői jogutódoktól), vagy a jogosultak képviselőitől (pl. ügynökségek, zeneműkiadók).

Kisjogos felhasználás

Kisjogos engedélyezésnek minősül, és ezáltal az Artisjus engedélyezi a nem színpadra szánt zeneművek internetes, ún. nyilvánossághoz közvetítését, illetve on-demand lehívásra hozzáférhetővé tételét.

A színpadra szánt zeneművek (zenedrámai művek) online felhasználásához általában nagyjogos engedély szükséges, mégis vannak esetek, amikor az Artisjustól kell engedélyt kérni: Ilyen például a színpadi zenemű pl. opera, musical egy-egy betétdalának felhasználására, így online lehívásra hozzáférhetővé tétele. Kisjogos, tehát az Artisjustól származó engedély szükséges ilyen betétdalok koncertszerű, dal-műsor szerű előadásához, azaz interneten közvetített előadásához vagy lehívásra hozzáférhetővé tételéhez is.

Fontos azonban arra figyelni, hogy ha művet szerzői jogi értelemben átdolgozzák, akkor kisjogos engedélyezés esetén is az Artisjus engedélye mellett az átdolgozáshoz szükséges a szerzői jogosulttól is engedélyt szerezni. Az online térben igen gyakori, hogy egyéni eredeti filmalkotásnak is tekinthető videókhoz, animációkhoz azok cselekményéhez kapcsolódóan illesztenek zeneműveket. Az ilyen felhasználás ún. megfilmesítésnek minősül, amely az átdolgozás egy speciális fajtája. Sem a zeneművek megfilmesítésre, sem más típusú átdolgozásra nem szerezhető engedély az Artisjustól. Ez még abban az esetben is így van, ha amatőr filmek készítéséhez, szerkesztéséhez használnak fel zeneműveket online tartalommegosztó szolgáltatásokban történő megosztás céljából. A zeneművek megfilmesítésére tehát kizárólag a szerzőtől, jogutódjától vagy ezek képviselőjétől szerezhető egyedi engedély. A zeneművek megfilmesítési jogát gyakran egy megbízott zeneműkiadó gyakorolja.

A megfilmesítésre megszerzett engedély azonban nem terjed ki a zenemű internetes nyilvánossághoz közvetítésére. A filmekben felhasznált zeneművek online felhasználásához az Artisjustól kell engedélyt kérni.

Irodalmi művek online felhasználása

Terjedelemtől és műfajtól függetlenül valamennyi irodalmi mű on demand, azaz lehívásra hozzáférhetővé tételre szóló internetes felhasználására a szerzőtől, jogutódjától vagy ezek képviselőjétől kell engedélyt kérni, azaz mindig ún. nagyjogos engedélyhez kötött.