On-demand

Az on-demand vagy „egyedi lehívásos” szolgáltatás azt jelenti, hogy a felhasználó egyedileg kiválaszthatja, mit akar nézni, hallgatni, letölteni. Az iTunes, a Spotify, a YouTube a Deezer vagy a Google Play Music jellemzően ilyen szolgáltatások.

Az on-demand szolgáltatások üzemeltetőinek valamennyi jogosulti csoporttól (jellemzően a szerző(k)től, előadó(k)től és hangfelvétel kiadótól) engedélyt kell kérni a zenefelhasználásra.

A szerzőket megillető jogdíjat és engedélykérést, vagyis a felhasznált (zene)művek jogosítását az Artisjusnál, mint a szerzőket képviselő közös jogkezelőnél kell intézni a tervezett szolgáltatás elindítása előtt.

Az ügyintézés menete
  1. A szolgáltató kiválasztja a megfelelő szerződést az Artisjus honlapjáról.
  2. A szerződést pontosan kitölti, és cégszerűen aláírja 2 példányban.
  3. A 2 cégszerűen aláírt példányt elküldi postán az Artisjus címére, és mellékeli hozzá a cégkivonatot valamint az aláírási címpéldányt. A szerződés részét képező szolgáltatásleírást (1. sz. melléklet) is ezzel egyidejűleg kell elkészíteni, és beküldeni.
  4. A beérkezett szerződést az Artisjus aláírja, majd egy példányt visszapostáz.
  5. Naptári negyedévenként küldjük a jogdíjfizetési értesítőket a szerződés ideje alatt. Az ebben szereplő jogdíjat a felhasználó által negyedévente egyszer, a negyedévet követő hónapban szolgáltatott felhasználási adatok alapján számoljuk ki. (Kivételt jelentenek az egyszeri zenefelhasználások, mert ezeknél csak egyszer, a felhasználás után küldünk értesítőt). ). A JFÉ külön aláírás nélkül is alkalmas számviteli elszámolásra, így azt e-mailben juttatjuk el a szerződő partnereink részére. A JFÉ-n szereplő jogdíj átutalását követően állítjuk ki a -pénzügyi rendezést már nem igénylő- számlát, amelyet postán küldünk el a felhasználónak.
Szerzői művek a szerző saját honlapján

A  szerző(k) együttese saját műveit az Artisjus engedélye nélkül közzéteheti saját szerzői honlapján vagy az együttes weboldalán, ha azt a végfelhasználók részére ingyenesen teszi közzé és ezzel nem realizál bevételt (például reklámbevételt).

(Engedélyt csak a közreműködő előadóktól, illetve amennyiben már kiadott, de nem szerzői kiadású felvételről van szó, a hangfelvétel-kiadótól kell kérni.)

 

Irodalmi művek

Egy 2004-es törvénymódosítás miatt az irodalmi művek internetes felhasználásának engedélyezése már nem tartozik az Artisjus által végzett közös jogkezelésbe.

A honlapokon felhasznált irodalmi művek felhasználására a művek szerzőitől, illetve jogutódaitól a felhasználóknak közvetlenül kell megszerezniük az erre vonatkozó engedélyeket. Élő szerzőkről például a kiadók adhatnak információt, a jogutódok kilétéről és elérhetőségéről az Artisjus a szerzői jogutódok nyilvántartásából ad felvilágosítást.

 

Jogosulatlan műfelhasználás

A szerzői jog által védett zeneművek (vagy részleteik) szerzői és szomszédos jogi engedély nélkül történő online felhasználása szerzői jogsértésnek minősül.

A jogosult – ideértve a közös jogkezelő szervezetet is – a tartalomszolgáltatóval szemben érvényesítheti a szerzői jogsértés  jogkövetkezményeit, míg a közvetítő szolgáltatók felelősségére az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény által bevezetett értesítési-eltávolítási eljárás szabályai vonatkoznak. Eszerint ha a jogosultnak – jelen esetben az Artisjusnak – alapos oka van feltételezni, hogy valamelyik honlapról szerzői jogi engedély nélkül tölthetők (download) vagy hívhatók (streaming) le zeneművek, felszólítja a tartalomszolgáltatót a jogszerű működésre, majd ha ez nem jár eredménnyel, a PROART segítségével intézkedik a jogsértő tartalom eltávolíttatásáról.