Tarifa

A fizetendő díjak összegét mindig az aktuális jogdíjközlemény tartalmazza. A jogdíjat a gyártandó példányszám alapján előre kell rendezni. A tarifát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ajánlása alapján az igazságért felelős miniszter hagyja jóvá.

TARIFA / JOGDÍJKÖZLEMÉNY

A szerzői jogi engedély kizárólag a szerződésben meghatározott példányszámra vonatkozik.

A műsoros audió hangfelvétel-kiadás engedélyezésének díjai a jogdíjközlemény 1. pontjában találhatóak.

CD-ROM, DVD-ROM: jogdíjközlemény 2. pontja

Audiovizuális kiadvány – elsősorban zenei tartalmú (koncert, zenés portré, klip, stb.): a jogdíjközlemény 3. a), 4. a), 4. c) és 1.1. pontja

Audiovizuális kiadvány – játék -és egyéb film: a jogdíjközlemény 3. b), 4. b) és 4. c) pontja

Zeneművek nyilvános előadása céljára történő rögzítése

A zeneművek olyan rögzítése tartozik ide, amely

  • a magáncélú másolást már meghaladja
  • minimális példányszámú
  • kifejezetten nyilvános előadás céljából történik (pl. esküvő, prezentáció háttérzenével stb.)
  • a rögzítésből a felhasználónak nem származik bevétele, és
  • nem tartozik a jogdíjközlemény I. fejezet 7. pontjának (zenegép) hatálya alá.

Zenegépek jogdíja

A felhasználó választhatja az éves díj fizetését vagy a zeneművenkénti fizetést – amennyiben az adott zenegépre nincsen tartozása az Artisjus felé.

1. Éves díj: 14.546 Ft + Áfa / zenegép/ naptári év

2021. január 1-től a zenegépekre nem kell ragasztani Artisjus hologramos címkét. Beazonosításra a zenegép gyártási száma szolgál.

A felhasználó az engedély ideje alatt a zenegépen korlátlan számú zenemű felhasználására szerez engedélyt. A jogdíjat a kihelyezés napjáig kell megfizetni. A tárgyévet megelőző évben már meglévő zenegépekre a tárgyévi engedélyt a felhasználó úgy tudja megszerezni, ha a jogdíjat tárgyév február 28-ig befizeti.

A teljes jogdíjat kell megfizetni abban az esetben is, ha a zenegép nem üzemel a teljes naptári évben vagy az a naptári év folyamán megsemmisül. Ha egy új zenegépet a felhasználó év közben, a tárgyév július 1-jét követően hoz létre, a felhasználó a zenegép üzembe helyezését megelőzően a jogdíj felének megfizetésével szerezheti meg a felhasználási engedélyt.

2. Művenkénti jogdíj: 156 Ft / mű / zenegép

A felhasználó ezt az opciót csak olyan zenegépére választhatja, amellyel kapcsolatosan jogdíjtartozása nem áll fenn. A felhasználónak közölnie kell, ha ezt az opciót választja a) meglévő zenegép esetében a tárgyév január 31-ig, b) év közben létrehozott zenegép esetében a zenegép üzembe helyezése előtt .

Kedvezmény a fizetendő jogdíjból

Az Artisjus annak a  felhasználónak adhat kedvezményt, akinek az Artisjusszal szemben nincsen jogdíjtartozása, és legalább 5000 példányban ad ki egy engedélyezéssel érintett kiadványt.

Az ilyen felhasználóknak a kiadvány példányszáma és a felhasznált zeneművek száma, illetve a  kiadványon belüli zenefelhasználás aránya által meghatározott mennyiségi jogdíjkedvezményt nyújthatunk.