Adatszolgáltatás

A 2016-ban bevezetett változásoknak megfelelően fokozottan ellenőrizzük a különböző jogdíjráosztások alapjául szolgáló forgalmi adatokat, ezek közül is elsősorban a műsoros kiadványok értékesítési adatait.

Miért ellenőrzi az Artisjus a forgalmi adatokat?

Az ellenőrzés célja elsősorban a magánmásolási jogdíjak okszerű felosztásának biztosítása. A felosztásnak követnie kell a magánmásolással érintett művek eloszlását. A felosztási elvek lazulása akár a magánmásolási jogdíj intézményének létét is veszélyeztetheti, ami a teljes hazai zeneipar számára komoly problémát jelentene.

Munkánk során arra törekszünk, hogy megállapítsuk, hogy a fizikai hordozón megjelent kiadványok közül mennyi kerülhet magánmásolás számára elérhető állapotba az adott üzleti évben. Tehát, hogy az értékesítésre átadott kiadványok közül mennyi került végfelhasználóhoz (fogyasztóhoz) ellenérték fejében. Továbbá azt is vizsgáljuk, hogy a fogyasztóhoz eljuttatott kiadványok száma tükrözi-e a hangfelvételek iránti keresletet.

Mi az adatszolgáltatás határideje?

A kiadott hangfelvétellel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét 2024. január 15-ig köteles teljesíteni, a szerződés 9. pontja értelmében.

Hogyan kell adatot szolgáltatni?

Az adatszolgáltatási nyomtatványon a forgalomba hozott (eladott) mennyiségről írásban kell nyilatkozniuk. A kiadó felel azért, hogy a nyilatkozata hibátlan és a valóságnak megfelelő – különös tekintettel arra, hogy az a szerzői jogosultakat illető jogdíjak összegét befolyásolja.

2024. január 15-ig tehát a 2023-ban értékesített példányokról kell nyilatkozniuk az adatszolgáltatási nyomtatványon.
Elmaradt értékesítési adatszolgáltatások 2016-ig visszamenőleg pótolhatóak.

A nyilatkozat beküldése

Ügyfélkapun keresztül: Az adatszolgáltatást már Ügyfélkapun is be lehet küldeni. Ha a kiadó (illetve képviselője) rendelkezik ügyfélkapu-regisztrációval, érdemes ezt a lehetőséget választani, hiszen így nem lesz szükség emailes és postai adminisztrációra sem.  Útmutató az ügyfélkapus beküldéshez

Emailben és postai úton: ha nincs ügyfélkapu-hozzáférése, kérjük a kitöltött adatszolgáltatási űrlapot kinyomtatni, majd cégszerű aláírással ellátva digitális formátumban a [email protected] e-mail címre elküldeni 2024. január 15-ig. Az eredeti aláírt példányokat postai úton is be kell küldeni címünkre: 1539 Budapest, Pf. 593. A borítékra kérjük írják rá: Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda – Magánmásolási és Mechanikai Osztály.

Mi a teendő, ha a kiadott hordozó esetében nem történt értékesítés?

Kérjük, ebben az esetben is töltse ki az adatlapot úgy, hogy minden értékesítéstípus mellett egy-egy nullát tüntet fel. Az így kitöltött űrlapot a megadott határidőig küldje el nekünk a fenti módok valamelyikén (ügyfélkapun vagy emailes és postai beküldéssel).

Mi a helyzet a promóciós kiadványokkal?

Azokat a promóciós jellegű kiadványokat, melyek ellenértékért megvásároltak a kiadótól, de azok végső soron ingyenesen (ajándékként) kerültek a fogyasztókhoz, sajnos nem tudjuk figyelembe venni az üreshordozói jogdíjak felosztásakor. Ennek oka, hogy a fogyasztók ingyen jutottak hozzá a kiadványokhoz, így azok forgalma nem tükrözi piaci szükségletet, kapcsolatuk a magánmásolással gyenge.

Az adatszolgáltatási nyilatkozaton kérjük darabszám megadásával a promóciós kiadványok feltüntetését is!

Egyéb tudnivalók

Nagykereskedelmi értékesítési számlák benyújtása esetén kiemelten vizsgáljuk a kiadványok fogyasztókhoz történő eljutását. Amennyiben a nagykereskedelmi ár és a bekerülési költség közelít egymáshoz, további bizonylatokat kérhetünk a végfelhasználók (fogyasztók) részére történő értékesítés igazolásáról. Az igazolás és további bizonylatok bemutatása a kiadókat terhelő kötelezettség.

Magas példányszámú értékesítés esetén a nagykereskedelmi értékesítési igazolások mellett, a különböző értékesítési csatornák forgalmát, valamint az értékesítés körülményeit is vizsgálhatjuk.

Számítunk együttműködésére annak érdekében, hogy a magánmásolási jogdíj rendszere stabilan fennmaradhasson. Ez a teljes zeneipar közös érdeke.

Részletes információkat az adatszolgáltatással kapcsolatban itt talál.