Adatszolgáltatás

A 2016-ban bevezetett változásoknak megfelelően fokozottan ellenőrizzük a különböző jogdíjráosztások alapjául szolgáló forgalmi adatokat, ezek közül is elsősorban a műsoros kiadványok értékesítési adatait.

Miért ellenőrzi az Artisjus a forgalmi adatokat?

 

Az ellenőrzés célja elsősorban az üreshordozó jogdíjak okszerű felosztásának biztosítása. A felosztásnak követnie kell a magánmásolással érintett művek eloszlását. A felosztási elvek lazulása akár a magánmásolási jogdíj intézményének létét is veszélyeztetheti, ami a teljes hazai zeneipar számára komoly problémát jelentene. Ezért a korábbi évek tendenciáját folytatva az Artisjus és a MAHASZ a kiadványok forgalmára vonatkozó ellenőrzési tevékenységüket szorosabbra fűzik.

Munkánk során annak megállapítására helyezzük a hangsúlyt, hogy a fizikai hordozón megjelent kiadványok közül mennyi kerülhet a magánmásolás számára elérhető állapotba az adott üzleti évben. Tehát mennyi kerülhet fogyasztóhoz, illetve, hogy a fogyasztóhoz eljuttatott kiadványok száma tükrözi-e a hangfelvételek iránti keresletet.

Mi az adatszolgáltatás határideje?

 

A kiadott hangfelvétellel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét 2019. január 15-ig köteles teljesíteni, a szerződés 9. pontja értelmében.

Hogyan kell adatot szolgáltatni?

 

Az adatszolgáltatási nyomtatványon a forgalomba hozott (eladott) mennyiségről írásban kell nyilatkozniuk. A kiadó felel azért, hogy a nyilatkozata hibátlan és a valóságnak megfelelő – különös tekintettel arra, hogy az a szerzői jogosultakat illető jogdíjak összegét befolyásolja. A kiadó négy évig kell, hogy nyilatkozzon kiadványainak eladásairól.

2019. január 15-ig tehát a 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban sokszorosított és 2018-ban értékesített példányokról kell nyilatkozatot tennie az adatszolgáltatási nyomtatványon.

A kitöltött nyomtatványokat kérjük kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátva a hfkiadas@artisjus.com e-mail címre elküldeni legkésőbb 2019. január 15-ig. Az eredeti aláírt példányokat pedig postai úton várjuk a következő postacímre: 1539 Budapest, Pf. 593. A borítékra kérjük írják rá, hogy Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda- Hangfelvételi kiadási osztály.

Mi a teendő, ha már szolgáltatott adatot 2018 első félévéről?

 

Ebben az esetben is kérjük benyújtani a teljes 2018-as évre vonatkozó adatszolgáltatást a megfelelő adatszolgáltatási nyomtatványon, 2019. január 15-ig.

Mi a teendő, ha a kiadott hordozó esetében nem történt értékesítés?

 

Kérjük, ebben az esetben is töltse ki az adatlapot úgy, hogy minden értékesítéstípus mellett egy-egy nullát tüntet fel. Az így kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványokat a megadott határidőig küldje a hfkiadas@artisjus.com emailre, valamint  a 1539 Budapest, Pf. 593 postai címre is.

Mi a helyzet a promóciós kiadványokkal?

 

A promóciós kiadványok esetén, amennyiben azokat ellenértékért ugyan megvásárolták, de azok végül ajándékként kerültek a fogyasztókhoz, sajnos nem tudjuk figyelembe venni a szerzők magánmásolási díj ráosztásánál, tekintve hogy a fogyasztók ingyen jutottak hozzá a kiadványokhoz, így azok forgalma nem fejez ki piaci szükségletet, így kapcsolata a magánmásolással gyenge.

Az adatszolgáltatási nyilatkozaton kérjük darabszám megadásával a promóciós kiadványok feltüntetését is!

Egyéb tudnivalók

 

Nagykereskedelmi értékesítési számlák esetén kiemelten vizsgáljuk a kiadványok fogyasztókhoz való eljutását, ha a nagykereskedelmi ár a bekerülési költséghez közelít, további bizonylatokat kér a végfelhasználóknak történő értékesítésekről, melyek igazolása a kiadó felelőssége.

Magas példányszámú értékesítés esetén a nagykereskedelmi értékesítéseknél említett igazolások mellett, a különböző értékesítési csatornák forgalmának arányait, az értékesítés körülményeit is vizsgáljuk.

Számítunk együttműködésükre annak érdekében, hogy a magánmásolási jogdíj rendszere stabilan fennmaradhasson. Ez a teljes zeneipar közös érdeke.

Részletes információkat az adatszolgáltatással kapcsolatban itt talál.