Adatszolgáltatás

A 2016-ban bevezetett változásoknak megfelelően fokozottan ellenőrizzük a különböző jogdíjráosztások alapjául szolgáló forgalmi adatokat, ezek közül is elsősorban a műsoros kiadványok értékesítési adatait.

Miért ellenőrzi az Artisjus a forgalmi adatokat?

 

Az ellenőrzés célja elsősorban a magánmásolási jogdíjak okszerű felosztásának biztosítása. A felosztásnak követnie kell a magánmásolással érintett művek eloszlását. A felosztási elvek lazulása akár a magánmásolási jogdíj intézményének létét is veszélyeztetheti, ami a teljes hazai zeneipar számára komoly problémát jelentene.

Munkánk során arra törekszünk, hogy megállapítsuk, hogy a fizikai hordozón megjelent kiadványok közül mennyi kerülhet magánmásolás számára elérhető állapotba az adott üzleti évben. Tehát, hogy az értékesítésre átadott kiadványok közül mennyi került végfelhasználóhoz (fogyasztóhoz) ellenérték fejében. Továbbá azt is vizsgáljuk, hogy a fogyasztóhoz eljuttatott kiadványok száma tükrözi-e a hangfelvételek iránti keresletet.

Mi az adatszolgáltatás határideje?

 

A kiadott hangfelvétellel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét 2020. január 15-ig köteles teljesíteni, a szerződés 9. pontja értelmében.

Hogyan kell adatot szolgáltatni?

 

Az adatszolgáltatási nyomtatványon a forgalomba hozott (eladott) mennyiségről írásban kell nyilatkozniuk. A kiadó felel azért, hogy a nyilatkozata hibátlan és a valóságnak megfelelő – különös tekintettel arra, hogy az a szerzői jogosultakat illető jogdíjak összegét befolyásolja. A kiadói tevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek visszamenőlegesen négy évig tudnak nyilatkozni egy adott kiadvány értékesítéséről.

2020. január 15-ig tehát a 2016-ban, 2017-ben 2018-ban, 2019-ben sokszorosított és 2019-ben értékesített példányokról kell nyilatkozatot tenniük az adatszolgáltatási nyomtatványon.

A kitöltött nyomtatványokat kérjük kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátva digitális formátumban a hfkiadas@artisjus.com e-mail címre elküldeni legkésőbb 2020. január 15-ig. Az eredeti aláírt példányokat pedig postai úton várjuk a következő postacímre: 1539 Budapest, Pf. 593. A borítékra kérjük írják rá, hogy Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda- Hangfelvételi kiadási osztály.

Mi a teendő, ha már szolgáltatott adatot 2019 első félévéről?

 

Ebben az esetben is kérjük benyújtani a teljes 2019-es évre vonatkozó adatszolgáltatást a megfelelő adatszolgáltatási nyomtatványon, 2020. január 15-ig.

Mi a teendő, ha a kiadott hordozó esetében nem történt értékesítés?

 

Kérjük, ebben az esetben is töltse ki az adatlapot úgy, hogy minden értékesítéstípus mellett egy-egy nullát tüntet fel. Az így kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványokat a megadott határidőig küldje a hfkiadas@artisjus.com emailre, valamint a 1539 Budapest, Pf. 593 postai címre is.

Mi a helyzet a promóciós kiadványokkal?

 

Azokat a promóciós jellegű kiadványokat, melyek ellenértékért megvásároltak a kiadótól, de azok végső soron ingyenesen (ajándékként) kerültek a fogyasztókhoz, sajnos nem tudjuk figyelembe venni az üreshordozói jogdíjak felosztásakor. Ennek oka, hogy a fogyasztók ingyen jutottak hozzá a kiadványokhoz, így azok forgalma nem tükrözi piaci szükségletet, kapcsolatuk a magánmásolással gyenge.

Az adatszolgáltatási nyilatkozaton kérjük darabszám megadásával a promóciós kiadványok feltüntetését is!

Egyéb tudnivalók

 

Nagykereskedelmi értékesítési számlák benyújtása esetén kiemelten vizsgáljuk a kiadványok fogyasztókhoz történő eljutását. Amennyiben a nagykereskedelmi ár és a bekerülési költség közelít egymáshoz, további bizonylatokat kérhetünk a végfelhasználók (fogyasztók) részére történő értékesítés igazolásáról. Az igazolás és további bizonylatok bemutatása a kiadókat terhelő kötelezettség.

Magas példányszámú értékesítés esetén a nagykereskedelmi értékesítési igazolások mellett, a különböző értékesítési csatornák forgalmát, valamint az értékesítés körülményeit is vizsgálhatjuk.

Számítunk együttműködésére annak érdekében, hogy a magánmásolási jogdíj rendszere stabilan fennmaradhasson. Ez a teljes zeneipar közös érdeke.

Részletes információkat az adatszolgáltatással kapcsolatban itt talál.