Ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak

Ezen az oldalon tesszük közzé azoknak a műveknek a listáit, amelyekre azért nem tudtuk kifizetni a jogdíjat, mert a tulajdonosa valamilyen okból nem elérhető. 

Amennyiben a törvényi határidőn belül az Artisjus azért nem tudja a jogdíjat a jogosult részére kifizetni, mert a jogosult ismeretlen* vagy ismeretlen helyen** tartózkodik, kötelesek vagyunk az ilyen jogdíjat elkülönített számlára helyezni, és az érintett mű- vagy teljesítménytípus és felhasználási mód figyelembevételével megtenni az adott helyzetben tőlünk általában elvárható intézkedéseket a jogosult azonosítására és felkutatására.

Ilyen esetben az említett határidő letelte után 3 hónapon belül tájékoztatást teszünk közzé honlapunkon azokról a szerzői művekről, amelyek tekintetében a jogosult személye vagy tartózkodási helye nem ismert.

*Ismeretlen az, aki nem jelentette be hozzánk a művét vagy nincs információnk, hogy ezt más ország közös jogkezelőjéhez megtette volna.

**Ismeretlen helyen tartózkodik az, akinek valamilyen szükséges személyes vagy jogosítási információja nem áll rendelkezésünkre, így nem tudjuk neki, vagy az adott jogdíjnemre őt védő jogkezelőjének eljutatni a jogdíjat.

Milyen műveim jogdíja lehet elakadva?

Online ügyintézés szerzői online információs rendszerünkben

Az elakadt jogdíjakat az online ügyintézéshez regisztrált szerzők már „kiszabadíthatják” saját felhasználói fiókjukba belépve – könnyen, egyszerűen, az interneten keresztül.

Feltéve, hogy a szükséges információ rendelkezésünkre áll, a tájékoztatásnak tartalmaznia kell:

a) a szerzői mű címét, vagy az azonosítására alkalmas más adatot,

b) a jogosult nevét,

c) adott esetben a kiadó, hangfelvétel-előállító vagy filmelőállító nevét, és

d) minden egyéb olyan rendelkezésre álló információt, amely a jogosult azonosítását elősegítheti.

Ha a jogosult azonosítására és felkutatására tett intézkedések nem járnak eredménnyel, legkésőbb a tájékoztatás közzétételétől számított egy év eltelte után, kötelesek vagyunk ezt honlapunkon nyilvánosságra hozni, és a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismertté válásáig, de legalább három éven át folyamatosan hozzáférhetővé tenni.

Ha a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt a jogdíjat a beszedése szerinti év végét követő három éven belül sem tudjuk a jogosult részére kifizetni, az ilyen jogdíj ki nem fizethetőnek minősül. A ki nem fizethetőnek minősülő jogdíjbevétel 90%-át az Artisjus köteles a Nemzeti Kulturális Alap számára átadni.

A jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethetőnek minősülő jogdíj felhasználása nem érinti a jogosult azon jogát, hogy az elévülés szabályai szerint a közös jogkezelő szervezettől az őt megillető jogdíjat követelje.

A fentiek szerinti tájékoztatást az Artisjus a következő dokumentumokban található nyilvántartás közzétételével teljesíti (a fájlok mérete miatt több külön dokumentumként, a műcímek alapján ABC-rendben olvasható, kereshető).

Frissítve: 2023. 12. 20.

A dokumentumok nagy mérete miatt akár több percig is eltarthat a betöltésük.

Azonosítatlan művek – 2020
Azonosítatlan művek – 2021
Azonosítatlan művek – 2022
Azonosítatlan művek – 2023
Ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak – 2023:

Szerzők, Zeneműkiadók, Jogutódok


Amennyiben az általunk ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultak művei között az Ön saját művét megtalálja, javasoljuk, hogy online rendszerünkben kezelje ezt a helyzetet. Amennyiben nem tud vagy nem akar online rendszerünkbe regisztrálni, kérjük, a megtalált művek adataival írjon egy e-mailt a [email protected] címre.