Egészségbiztosítás

Június 24-ig pályázhatnak egészségbiztosításra a 18 és 65 év közötti könnyűzeneszerzők az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnél.

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 2023. évre vonatkozó Támogatási Politikájában[1] foglaltak szerint az Egyesület által a Groupama Biztosító Zrt.-vel kötendő (csoportos) egészségbiztosítási szerződés útján könnyűzenei szerzők és szövegírók, mint kedvezményezett biztosítottak részére a pályázati kiírás mellékletében foglalt egészségügyi szolgáltatásokat („Groupama Medicare Egyedi Optimum Csomag”) nyújtja a szerződéskötéstől számított 12 hónapig.

A pályázat forrását az idézett Támogatási Politika 2.2 pontjában meghatározott, könnyűzenei szerzők és szövegírók jogdíjaiból eszközölt szociális célú levonás biztosítja.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja a fenti szolgáltatás kedvezményezett biztosítottjainak kiválasztása.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK, HATÁRIDŐ
Támogatásban részesülhet az olyan, 2024. augusztus 1-jén a 18. életévét betöltött, de ezen napon a 65. életévét be nem töltött[2], az Artisjusnál bejelentett zeneművel rendelkező könnyűzenei zeneszerző és könnyűzenei zeneszövegíró, akit az Artisjus:

 • tagsági, vagy megbízási szerződés alapján,
  vagy
 • közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások alapján
  képvisel.
  • Kivéve mindkét esetben az olyan zeneszerzőt, zeneszövegírót, aki a közös jogkezelésre
   vonatkozó jogszabályi előírások alapján tiltakozott a közös jogkezelés ellen olyan jogdíj
   tekintetében, amely forrása a szerzők érdekében történő szociális-kulturális célú
   felhasználásnak.

A támogatás további feltétele, hogy a szolgáltatást nyújtó biztosító által a biztosított személlyel
szemben támasztott feltételeket hiánytalanul teljesíti és a pályázati dokumentációhoz csatolt
biztosítotti nyilatkozatot megfelelően aláírva az Artisjushoz legkésőbb a pályázat elbírálásáról
szóló értesítést követő 5. munkanapon benyújtja.

Az alábbi online adatlap kitöltésével tud pályázni:
A biztosítás feltételeit a pályázati adatlap 1.sz. melléklete, a biztosító tájékoztatója tartalmazza, míg a pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató az adatlap 2. sz. mellékleteként olvasható.

A pályázat beadási határideje 2024. június 24.

Egészségbiztosítás Form

Biztosítotti nyilatkozatát Önnek hitelesítenie szükséges, ellenkező esetben a pályázata érvénytelen lesz.
Kétféleképpen tudja hitelesíteni a nyilatkozatot:
1. Online, az Ügyfélkapun keresztül: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
Az Ügyfélkapun keresztül hitelesített pályázati adatlapját küldje el nekünk e-mailben a következő címre: [email protected]

VAGY

2. A kitöltött pályázati adatlapot kinyomtatja, aláírja és postai úton beküldi címünkre (Artisjus Főigazgatói Titkárság, 1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.)

AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI, HATÁRIDEJE
Az elbírálás szempontjai:

 • szerzői életmű
 • az egyesület érdekében egyesületi tisztségviselőként vagy szerzői bizottság tagjaként végzett tevékenység
 • a támogatási igények beérkezésének sorrendje.

A beérkezett pályázatokat az Artisjus Könnyűzenei és Szövegírói Szociális Bizottsága a benyújtási határidőt követő 30 napon belül bírálja el és döntéséről az igényt benyújtó szerzőt értesíti. Ha a biztosítás igénybevételének az elbírálás után további feltételei vannak és azokat – ideértve a biztosítotti nyilatkozat benyújtását – a támogatásban részesített, kedvezményezett szerző nem teljesíti, az Egyesület ezeknek a teljesítésére egy alkalommal felhívja. Ha a szerző a feltételek teljesítését a felhívás alapján nem pótolja, a támogatásra való jogosultságát a 12 hónapos időszakra elveszíti (igénybe nem vett támogatás).

[1] https://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2023/12/Artisjus_Tamogatasi_Politika_2023.pdf, 3.1.4 pont
[2] Azaz legkorábban 1959. aug. 2-án, de legkésőbb 2006. aug. 1-jén született szerzők.