Álláslehetőségek

Itt mindig megtalálhatóak az Artisjus aktuális álláshirdetései:

JUNIOR PÉNZÜGYI MUNKATÁRS

A hazai zeneipar egyik legnagyobb szereplője,

az Artisjus Egyesület ill. annak Jogdíjforgalmi Osztálya

junior pénzügyi munkatársat keres.

Feladatok:

 • számviteli és pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása
 • kapcsolattartás külföldi ügyfelekkel
 • számlázás
 • kapcsolattartás, egyeztetés partnerekkel, társosztályokkal
 • üzleti folyamat- és IT rendszer fejlesztéssel kapcsolatos projektekben való részvétel

Elvárások:

 • középfokú pénzügyi végzettség
 • angol írásbeli kommunikációs készség
 • pénzügyi területen szerzett 1-2 év tapasztalat, de pályakezdők jelentkezését is várjuk
 • magabiztos, felhasználó szintű MS Office ismeret
 • megbízhatóság, önállóság, pontosság, precizitás
 • csapatmunkára való képesség
 • jó kommunikációs készség
 • pozitív hozzáállás

Előnyök:

 • pénzügy/számvitel területén szerzett felsőfokú végzettség
 • német, francia nyelvtudás
 • mérlegképes könyvelői minősítés
 • ORACLE ismeret

Amit kínálunk:

 • felelősségteljes, önálló, kihívást jelentő munka
 • folyamatos szakmai fejlődés
 • hibrid munkavégzés

Munkavégzés helye:

 • Budapest, I. kerület

Jelentkezés:

 • önéletrajzokat a hr@artisjus.com címre várjuk
 • bérigény megjelölésével

JUNIOR KAPCSOLATTARTÓ

A hazai zeneipar egyik legnagyobb szereplője,

az Artisjus ill. annak Szerzői Kapcsolatok Osztálya

junior kapcsolattartó feladatokat ellátó munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok:

 • szerzőktől és jogutódoktól érkező megkeresések (telefon, e-mail, személyes), érdeklődések, reklamációk kezelése, megválaszolása;
 • a reklamációk kezelése során kapcsolattartás a társosztályokkal és a Jogi Főosztállyal;
 • elsősorban magyar zeneművekkel és jogosultakkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása;
 • rendezvényeken való részvétel külső helyszíneken;
 • bizottsági ülések szervezése, lebonyolítása;
 • osztályvezető munkájának támogatása

Elvárások:

 • felsőfokú végzettség, vagy min. 3 év ügyfélszolgálati/tanácsadói munkatapasztalat
 • középszintű angol nyelvtudás írásban és szóban egyaránt
 • felhasználó szintű számítógépes és Microsoft Office ismeretek
 • kiváló kommunikációs készség
 • hatékony problémamegoldó képesség
 • jó szervezőkészség
 • körültekintő, precíz munkavégzés
 • magabiztos fellépés
 • váratlan helyzetekhez való jó alkalmazkodás
 • csapatszemlélet
 • tanulásra való hajlandóság
 • pozitív beállítottság
 • önállóság
 • magas stressztűrőképesség
 • párhuzamos munkavégzés képessége

Benyújtandó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél, havi bruttó bérigénnyel

Pályakezdők jelentkezését is szívesen fogadjuk.

A pályázatokat havi bruttó bérigény megjelölésével a hr@artisjus.com címre várjuk.

PRODUCT OWNER

Az Artisjus – a hazai zeneipar egyik legnagyobb szereplője – Üzleti Transzformációs Főosztálya zenei elhangzások adatainak feldolgozását támogató informatikai eszközeinek termékgazdájaként munkatársat keres azonnali belépéssel.

A jelentkező által ellátandó feladatok:

 • az Artisjus zenefelhasználó partnereitől érkező adatszolgáltatásból származó forgalmi adatok fogadásának biztosítása; formai és logikai ellenőrzésük biztosítása; a forgalmi adatok dokumentációs minimumkövetelményeinek elérése;
 • folyamatos egyeztetés az üzleti stakeholderekkel, az üzleti folyamatok és igények megértése;
 • üzleti specifikáció készítése, a termék backlog elemeinek megfogalmazása;
 • a termék backlog elemeinek priorizálása;
 • részvétel az általa előkészített és megvalósult fejlesztések tesztelése;
 • projektcsapatban részvétel, vagy irányítás (a projekt természetétől függően);
 • kapcsolattartás nemzetközi és hazai beszállítókkal.

Az álláshoz tartozó elvárások:

 • jó átlátási és analitikus képesség,
 • kiemelt kommunikációs készség,
 • önálló döntéshozatal,
 • angol nyelv tárgyalási szintű ismerete

Előnyt jelent:

 • összetett folyamatokkal működő szervezetben szerzett business analyst, rendszerszervező, product owner munkaköri tapasztalat, vagy
 • zeneipari adatszolgáltatási rendszerek (pl. rádiós, televíziós adatszolgáltatások; online zeneszolgáltatások adatmenedzsment eszközei) felhasználói ismerete

Ezt kínáljuk:

 • szakmai fejlődés lehetősége
 • versenyképes jövedelem és juttatás
 • túlnyomórészt otthonról végezhető munka
 • nemzetközi tapasztalatszerzés rendszerimplementáció és termékmenedzsment téren
 • jó csapat, fiatalos és családbarát légkör

Önéletrajzokat bérigény megjelöléssel a hr@artisjus.com  e-mail címre várjuk.

Visszajelzést csak az interjúra behívott pályázóknak tudunk nyújtani.

GDPR Tájékoztató

Személyes adatok kezelésére vonatkozó információk

Jelen tájékoztató az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülethez (a továbbiakban: Adatkezelő) benyújtott álláspályázatával összefüggő adatkezelésre vonatkozó információkat tartalmazza.

Jelen tájékoztató összeállítására az Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) -alapján került sor. A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.).

A Rendelet 13. cikke alapján az adatkezelőnek az adatfelvétel időpontjában az alábbi információkat és kiegészítő információkat kell az érintett pályázók rendelkezésére bocsátani.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó alapvető információk
 2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Név: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.

Elérhetőség: legal@artisjus.com – az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos elektronikus kérelmek vonatkozásában

Telefonszám: Tel: 06 1 488 2600

Fax: 06 1 212 1544

 1. Az adatkezelő által gyűjtött személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, időtartama:

A munkaviszony létesítését megelőzően a pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak a pályázati anyagukban megadott személyes adataik kezeléséhez. Az adatkezelés célja e körben a munkaviszony létesítésére irányuló eljárás lefolytatása, valamint a munkaviszony létesítése esetén a munkavállaló személyi anyagának összeállítása. A munkaviszony létesítését megelőzően kezelt személyes adatok köre:

 1. kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatok,
 2. az önéletrajzban megadott személyes adatok (iskolai végzettségre, szakképzettségre, szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok, egyéb a pályázó által megosztani kívánt információ),
 3. motivációs levélben megadott személyes adatok,

Az adatkezelés időtartama/törlési határidő: munkaviszony létesítése esetén a felvételi eljárás iratanyagát az Adatkezelő a munkaviszony megszűnéséig őrzi meg. Amennyiben nem kerül sor a munkaviszony létesítésére, úgy a felvételi iratanyagot az Adatkezelő a felvételi eljárást követő egy hónapon belül megsemmisíti. Az érintett kifejezett kérésére az Adatkezelő a pályázat lezárástól számított egy évig megőrzi a pályázó személyes adatait további állásajánlatok megküldése céljából.

 1. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

Az adatkezelő nem továbbítja az érintettek személyes adatait az Általános adatvédelmi rendelet szerinti címzettek részére.

 1. Adattovábbítás harmadik országba

Az adatkezelő nem továbbít személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

 1. Kiegészítő információk

Az adatkezelő a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az alábbi kiegészítő információkat biztosítja az érintettek részére.

Az érintett jogai

Az érintett az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelő milyen adatokat kezel az érintettre vonatkozóan (hozzáféréshez való jog).

Az érintett kezdeményezheti, hogy az adatkezelő rá vonatkozóan nyilvántartott személyes adatokat a valóságnak megfelelően helyesbítse (helyesbítéshez való jog).

Az érintett kezdeményezheti, hogy a vonatkozóan nyilvántartott adatokat az adatkezelő törölje (törléshez való jog).

Az érintett kezdeményezheti, hogy az adatkezelő a vonatkozásában kezelt személyes adatok körét korlátozza (a személyes adatok korlátozásához való jog).

Az érintett jogosult az adatai kezelése ellen tiltakozni, amennyiben az 2.1-2.4. pontok szerinti nyilatkozataival ellentétes adatkezelést végez az adatkezelő (tiltakozáshoz való jog).

Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az adathordozhatóság azt jelenti, hogy az érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy a rá vonatkozóan, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való joggal összefüggésben részletes információkat a Tájékoztatóban olvashat.

A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az Általános adatvédelmi rendelet 77. cikke biztosítja, hogy minden érintett panaszt nyújthasson be egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.

Jelen adatkezelési tevékenységgel összefüggő panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) jogosult benyújtani az alábbi elérhetőségeken.

posta cím:           1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:       1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:              +36 (1) 391-1400

Fax:       +36 (1) 391-1410

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

URL        http://naih.hu

A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Rendelet 79. cikke, valamint az Infotörvény 23. §-a alapján jogosult bírósághoz fordulni jogai megsértése esetén.

A bírósági eljárásra vonatkozó tudnivalók:

 • A bíróság az adatvédelmi ügyekben soron kívül jár el.
 • Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
 • A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
 • Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót
 1. a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
 2. b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
 3. c) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és

szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

 • A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az alperes adatkezelő, illetve adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy, ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

Tájékoztatás az adatszolgáltatás jogi alapjáról, illetve elmaradása jogkövetkezményeiről

 • Az adatszolgáltatás jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a pályázati anyagának az adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátásával fejez ki. Az adatkezelő honlapján elhelyezi jelen tájékoztatót, illetve valamennyi pályázó részére elektronikus levélben, automatikus válaszüzenet formájában biztosítja az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató hozzáférhetőségét.