Pályázat benyújtása az Artisjus Zenei Alapítványhoz

Az űrlap kitöltése során a pályázóknak több különböző dokumentumot is csatolniuk kell. A csatolandó dokumentum csak jpeg, jpg, png, pdf formátumú lehet. A dokumentumokat készítse elő a számítógépén (pl.: nyugdíjszelvény; lakcímkártya; adóigazolás stb.)

Az űrlap teljeskörű kitöltését követően kattintson az „Aláírandó pályázati adatlap előállítása” gombra, az így elkészült dokumentumot lássa el aláírásával digitálisan (ügyfélkapus hitelesítéssel) vagy nyomtatva és szkennelve kézzel. Az aláírt adatlapot küldje meg 2022. szeptember 20-ig az info@artisjuszeneialapitvany.hu email címre. Figyelem! Hiánypótlást nem áll módunkban befogadni.

Az Explorer böngészőt nem támogatja az űrlap.

Személyes és kapcsolattartási adatok
Állandó lakcím
Szerzői munkásság

Az egyesületi tagok listáját itt találja.
Ha nem találja nevét a listában, akkor nem tag, hanem az Artisjus megbízójaként jár el.

Szociális rászorultság
Tájékoztatás a személyes adatok nyilvánosságáról és a személyes adatok kezeléséről

A pályázó nevének és a részére megítélt támogatási összegnek a nyilvánosságra hozatalának célja, hogy az ARTISJUS Zenei Alapítvány támogatásról szóló döntéseinek átláthatóságát biztosítsa. A Kjkt., illetve a Rendelet személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései értelmében a pályázó adatai az érintett hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra. 48. § (2) A közös jogkezelő szervezet az általa végzett közös jogkezelési tevékenységnek - a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő - ellátása céljából, a cél eléréséhez szükséges mértékben, módon és ideig jogosult a közös jogkezelési tevékenységével érintett jogosultak és felhasználók nevének, a személyazonosításhoz szükséges más adatának, lakcímének, tartózkodási helyének, a jogdíjbeszedéshez vagy felosztáshoz szükséges pénzügyi és más adatnak (így különösen bankszámlaszámnak, adószámnak), valamint a jogosultak műveire vagy kapcsolódó jogi teljesítményeire vonatkozó adatnak, továbbá más olyan személyes adatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelő kezelésére, amely az e bekezdésben meghatározott cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges. Az e bekezdés alapján kezelt személyes adatokat a közös jogkezelő szervezet - az érintett hozzájárulása nélkül - kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben teheti megismerhetővé más személyek részére vagy hozhatja nyilvánosságra
A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja a Rendelet 7. cikk (3) bekezdése alapján.


Digitális aláírás menete ügyfélkapus hitelesítéssel:
1. Mentse le számítógépére a kitöltés eredményeképp kapott adatlapot.
2. Az adatlapot töltse fel erre az oldalra, és végezze el az ügyfélkapus hitelesítést.
3. A hitelesített adatlapot töltse le, és az info@artisjuszeneialapitvany.hu emailcímre küldje el csatolmányként.