Pályázat benyújtása az Artisjus Zenei Alapítványhoz

Sajnáljuk, a pályázat beadási határideje lejárt! Kérjük, NE töltse ki a lenti űrlapot, már nem tudjuk befogadni igénylését.

Az űrlap teljeskörű kitöltését követően kattintson az „Aláírandó pályázati adatlap előállítása” gombra, az így elkészült dokumentumot lássa el aláírásával digitálisan (ügyfélkapus hitelesítéssel) vagy nyomtatás után kézzel (és ezután szkennelje a dokumentumot). Az aláírt adatlapot küldje meg 2023. szeptember 15-ig az [email protected] email címre. Figyelem! Hiánypótlást nem áll módunkban befogadni.

Az Explorer böngészőt nem támogatja az űrlap.

Személyes és kapcsolattartási adatok
Állandó lakcím
Szerzői munkásság
Azonosítóját megtalálja SZIR oldalára belépve, a Profil menüpontban, vagy korábbi szerzői értesítőinek fejlécében

Az egyesületi tagok listáját itt találja.
Ha nem találja nevét a listában, akkor nem tag, hanem az Artisjus megbízójaként jár el.

Szociális rászorultság

Tájékoztatás a személyes adatok nyilvánosságáról és a személyes adatok kezeléséről

A pályázó nevének és a részére megítélt támogatási összegnek a nyilvánosságra hozatalának célja, hogy az ARTISJUS Zenei Alapítvány támogatásról szóló döntéseinek átláthatóságát biztosítsa. A Kjkt., illetve a Rendelet személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései értelmében a pályázó adatai az érintett hozzájárulásával hozhatók nyilvánosságra. 48. § (2) A közös jogkezelő szervezet az általa végzett közös jogkezelési tevékenységnek - a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő - ellátása céljából, a cél eléréséhez szükséges mértékben, módon és ideig jogosult a közös jogkezelési tevékenységével érintett jogosultak és felhasználók nevének, a személyazonosításhoz szükséges más adatának, lakcímének, tartózkodási helyének, a jogdíjbeszedéshez vagy felosztáshoz szükséges pénzügyi és más adatnak (így különösen bankszámlaszámnak, adószámnak), valamint a jogosultak műveire vagy kapcsolódó jogi teljesítményeire vonatkozó adatnak, továbbá más olyan személyes adatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelő kezelésére, amely az e bekezdésben meghatározott cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges. Az e bekezdés alapján kezelt személyes adatokat a közös jogkezelő szervezet - az érintett hozzájárulása nélkül - kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben teheti megismerhetővé más személyek részére vagy hozhatja nyilvánosságra
A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja a Rendelet 7. cikk (3) bekezdése alapján.


Digitális aláírás menete ügyfélkapus hitelesítéssel:
1. Mentse le számítógépére a kitöltés eredményeképp kapott adatlapot.
2. Az adatlapot töltse fel erre az oldalra, és végezze el az ügyfélkapus hitelesítést.
3. A hitelesített adatlapot töltse le, és az [email protected] emailcímre küldje el csatolmányként.