Virágh András Gábor

Díjazott mű: Gregorian Notes (Gregorián Jegyzetek)

Virágh András kompozíciója az európai szakrális műzenének azt a sokrétegűségét viseli magán, amelyben a gregorián dallam a protestáns liturgiába beleágyazódva egy népének ihletője lesz. A fiatal komponista – aki a zeneakadémiai oktatótevékenysége mellett a Bazilika orgonistája is – egy ilyen gregorián eredetű protestáns népéneket választott darabja első tételének alapjául. A quasi ökumenikus gondolkozás, ökumenikus gyakorlat megnyilvánulásaképp a második tételben pedig egy katolikus Alleluja-dallam jelenik meg. Az orgonahangzás, amelynek konnotációja elsődlegesen, közvetlenül a szakralitást idézi, Virágh András kompozíciójában a szakrális jelentés-síkon túl a mai koncertzene remek darabjának instrumentuma lesz.

Virágh ízléssel használja fel az orgonahangzáshoz társuló vonós hangszer, a brácsa lehetőségeit. Orgona- és brácsahang harmonikus összeölelkezése adja a kompozíció bensőséges légkörét, dicsérve szerzőjének – biztos formaérzékén túl – hangszínek iránti érzékenységét.

A laudációt írta: Madarász Iván

Fotó: Somay Márk