Thomka Beáta

Díjazott mű: Regénytapasztalat
Kiadó: Kijárat Kiadó

Díj: Artisjus Irodalmi Díj – TANULMÁNY kategória

Irodalomtudósi pályáján Thomka Beáta mindig hűséges figyelemmel követte kortárs életművek alakulását, miközben rendkívül fogékony maradt a váltások pillanataira, a műfaji, poétikai változásokra. Már az új magyar regényjelenségeknek szentelt, első tanulmánykötete is ezt a szellemi magatartást tükrözte. A kispróza-formák, a rövidtörténetek természetét (tegyük hozzá: csodáit) mára legendássá lett könyvben, A pillanat formáiban elemezte. Munkásságát jótékonyan áthatja a pedagógiai furor, amellyel máig írásban, szóban irodalmárnemzedékek sorát nevelte ki Újvidéken és Pécsett. Ez a kutatói portré néz ránk most Regénytapasztalat című kötetében is, amelyben ezúttal egy új világirodalmi prózafordulat leírására vállalkozik: a nyelvet váltó migráns írók korjellemzően gyarapodó műveit vizsgálja, a nagypróza műfaját, kifejezési formáit sajátosan tovább alakító teljesítményeket. A tárgyalt szerzők távol-keleti, örmény, szlovák vagy magyar leszármazottak, ex-Jugoszlávia elkényszerültjei, akiknek a hősei „azonosságvesztéssel, traumákkal terhelt menekültek, üldözöttek, migránsok, talajvesztettek és az integritásukért küzdő fiatalok vagy emlékező sziluettek”. Sorsuk már és még a peremlét, árvaságba cipelt kulturális örökséggel, s ez Thomka Beátát arra sarkallja, hogy elemzéseiben a nemzeti identitás és a multikultúra szokásos, egyaránt leegyszerűsítő fogalomhasználatánál mélyebbre ásson. A Regénytapasztalatnak egyszerre szakmai és morális tétje is van: vajon az irodalom- és nyelvelméletek kifinomult belátásait, eszközeit hogyan lehet és kell alkalmazni új kataklizmák idején? Ez a tudós személyes izzású, példamutató kérdése.

Írta: Reményi József Tamás

Fotó: Végel Dániel