Takáts József

Díjazott mű: A megfelelő ötvözet – Politikai eszmetörténeti tanulmányok

Kiadó: Osiris

Takáts József a mai irodalomtudósi középnemzedéknek meghatározó és vezető egyénisége, akinek minden megszólalása és gesztusa komoly figyelmet érdemel. Irodalomszemlélete azért különösen érdekes, mert remek természetességgel tudja vegyíteni az irodalom eszmetörténeti és poétikai megközelítésének szempontjait és eszközeit. Minden tanulmányában igen biztos és megbízható politikai és ízlésítéletekkel rajzolja körül téziseit, szemléletének és írásainak mind módszertani, mind tartalmi, mind retorikai mozzanatai izgalmasak.  Jelen  kötetében nem irodalomtörténeti tanulmányait, nem kitűnő kritikáit gyűjtötte össze, hanem a  magyar 19. és 20. század politikai gondolkodóiról és gondolkodásmódjáról olvashatunk fejtegetéseket – a kötet finoman és bölcsen választott címéhez következetesen: „megfelelő ötvözetben” kapjuk a különböző eszmék történeti és teoretikus elemzéseket, amelyek mindig nagyvonalú belátással, eleganciával és toleranciával interpretálják múltunknak jelentős elmélkedéseit, s így kínálják fel őket mai továbbgondolásra.

Laudáció: Margócsy István