Szokolay Sándor

Lohadhat bár a test, nem lohad a lélek. S vajon lohad-e a test is akár, ha olyan erőt sugároz a műalkotásra, mint a most kitüntetendő kompozícióra? A költő-barátot, Csoóri Sándort köszöntik 80-ik születésnapján az ő verseire írt, a zeneszerző által oratorikus látomásoknak nevezett tételek. Három szólista, leánykar és szimfonikus zenekar vásznára vázolják a saját 80-ik életévének előestéjén freskót festő komponistára oly jellemző nagyszabású hangtablókat. A grandiozitás finom részleteiben megbúvik a líra, miként a zeneszerző megannyi más művében is.

Télvégi tavaszváró – ez a címe a bő félórás, kultikus oratóriumnak. A tavasz jelkép is lehet. Az őszike-költő korszakába lépett zeneszerző tavaszba meríti tekintetét. 195-ikként számozott opusában fél évszázada ismert energiáit csillogtatja Szokolay Sándor, akinek Télvégi tavaszvárója 2010-re visszatekintve Az év komolyzenei műve Artisjus-díjat kapja.

 Hollós Máté