Soproni József

Díjazott mű: 9 dal Czigány György verseire

Amikor döntés született arról, hogy Soproni József Cigány György verseire írott dalai kapják az Artisjus 2021.  évi díját, még nem tudtuk, hogy a 90. életévében járó mester időközi halálával ennek a díjnak a súlya, értelme is megváltozik: óhatatlanul az egész, immár lezárult életmű kontextusában kell és csak is abban lehet méltatni.

Aki ismerte Sopronit, a Tanár urat, annak nyilvánvaló volt, hogy mint szerző lényének legfőbb vonásait képes volt műveiben közvetlenül megnyilvánítani. Halk szavú, cizellált beszéde mívesen megrajzolt motívumaiban ismerhetők fel, érzékeny hallása vetette harmónia világának kialakításában.

Sopronit tanítványai introvertált embernek vélték és ez a befele fordultság egyfajta szemérmes kitárulkozásban jelent meg kompozícióiban. A visszahúzódó ember műveiben az őszinte önvallomás intim élményébe avatja hallgatóját. Soproni zenéjében a részlet és műegész kettőssége, illetve ezek egyensúlya az aprólékos kimunkáltság és a nagyvonalúság együttes jelenlétében valósul meg. 

Zenét írni annyi, mint értéket választani. Ez a választás nem csak a zenei nyelvre, nem csak kompozíciós módszerre vonatkozik. Nem a tradicionalitás és modernitás tengelyen való pozíció kijelölést, hanem első sorban extramuzikális értékek iránti elkötelezettséget, ezen értékek melletti nem csak személyes kiállást, de a művekben vállalt elkötelezettséget jelenti. Az az érték, amely Soproni egész életét áthatotta és minden művéből egyértelműen kisugárzott: a humánum. 

 

A laudációt írta: Madarász Iván

Fotó: Felvégi Andrea