Schein Gábor

Díjazott mű: Füst Milán
Kiadó: Jelenkor

Díj: Artisjus Irodalmi Díj – TANULMÁNY kategória

Egy jó monográfiához sok minden kell. Ügyesen kell hőst választani, hiszen sok évet fogunk eltölteni vele – vagy legalábbis a művei olvasásával. Találni kell egy szerkezetet, amelyben épp az az életműve a legjobban megmutatható, hiszen minták vannak ugyan, kész receptek viszont nincsenek. És nagyon szorosan követni kell, amit az az író a saját munkásságáról mondott, ezzel egyidejűleg pedig kritikusnak kell lenni, ha elemzi önmagát. A monográfiaírást mint foglalkozást (ha lenne ilyen) nehéz lenne vonzóvá tenni, hiszen nem hozza el könnyen és gyorsan a sikert – nehezen és lassan érkezik meg, ha egyáltalán eljön. Ha viszont valaki olyan remek könyvet ad át az olvasóknak, mint Schein Gábor, akkor megérdemli, hogy díjjal ismerjük el. Egyúttal – hisz ez magának a monográfusnak is az egyik legfontosabb célja – felhívjuk a figyelmet arra a szerzőre, akit ő hosszú időn át igyekezett minél jobban megismerni.

Füst Milánt a magyar irodalom egyik legnehezebb alakjaként tartjuk számon – anekdoták sora szól arról, mennyire nem volt könnyű ember. Scheint viszont nem az életrajzi történések foglalkoztatják, hanem a mindhárom műnemben kiteljesedett életmű nehézségei. Azt a döntést hozta, hogy Füst munkásságáról hármas bontásban beszél – Költészet, Dráma, Próza sorrendben követik egymás könyvének nagy egységei. A szerkezetet azonban nem kezeli mereven: ahogy ő fogalmaz, igyekszik „Füst és a mindenkori irodalmi, társadalmi mező interakcióját” is láthatóvá tenni. Ezt különösen az a két, általa „kitérőnek” nevezett fejezet mutatja meg, ahol egyfelől azt vizsgálja, hogyan változik meg a „zsidó” jelentése Füst naplójában, másfelől pedig azt, hogy 1945 után milyen viszonyba kerül az író a hatalommal.

Schein Gábort sokan költőként, regény- és drámaíróként, műfordítóként ismerhetik – most az irodalomtörténészt köszöntjük, aki ezt a hatalmas munkát elvégezve kicsit önmagához is közelebb kívánt jutni.

Írta: Szilágyi Zsófia

Fotó: Hámori Zsófia