Sári József

A szerző a díjat Sonnenfinsternis – Négy zenekari kommentár című művéért kapta 2004-ben.

Második Artisjus-díját 2015-ben vihette haza a szerző Novellette No. 4/b klarinétra című szerzeményéért. A díjátadón Madarász Iván laudálta a szerzőt.

„Novellistát köszöntök, a zenei novella Schumann-teremtette műfaját új aspektusból értelmező alkotót. Sári Józsefet, akinek legújabb, tavaly klarinéton megszólaló zenei novellája érdemelte ki az év komolyzenei műve címet.

A zeneszerző művében a hangokkal az ídőt szervezi. A kompozícióban  az órával mérhető, kronometrikus idő a darab hangzó eseményeiben realizálódó zenei folyamatidővé alakul. E két idő nem halad feltétlenül párhuzamosan. A quasi állandó sebességű óraidőhöz képest a zenei események folyamata hol  gyorsabb, hol lassabb lehet. A novella, a kisepika szűkra szabott idejében kell a komponistának mindent elmondani: poklot járni, égbe menni, s a kiegyenlítődésben megnyugodni. A zenei novellista számára azonban nem csak a felszini, kronometrikus idő rövid, hanem a zenei folyamatidő is zsugorított. Sári maga választotta műfajábanhihetetlen tömörségű nyelvet alakított ki.

Novllasorozata a nyelvi jelek koncentrációjának olyan foka, amely leginkább a csillagászatban felfedezett példátlan anyagsűrűség, a fekete lyukhoz hasonlítható. A zenei fecsegés, vagyis a zenei hazudozás csak kitölteni igyekszik az időt. A novellista Sári éppen fordított problémát old meg: a rendelkezésre álló szűkös időbe sűríti a zenei eseménysort. Innen novellái zenei matériájának axiómatikus tömörsége. Zárójel szigorú kapcsai közé helyez el minden zenei történést.

Sári József darabjainak címadásával a műhöz közeledő ember számára nyújt segítő kezet. Őmondja: a cím irányt mutat a hallgatónak, milyen irányba induljon el. Korunk zenéjében magárahagyott hallgatóhoz közeledik így szeretettel, s vezeti, merre tájékozódjon, ha be is akarja fogadni azt, amit hall. Sári József a parnasszusról ezzel a szeretetteljes bölcsességgel mozdul

a zenét élvezni akaró ember felé, hogy elindulhasson és végigjárja az érzékelés-megértés-befogadás stációit. Sári gesztusa konszoláció, vígasztalás is: van lehetőség a társadalmilag légüres térbe került kortárs zene szeparációjának feloldására. A Tao Te Kingben azt mondja Lao Ce: a bölcs ember nem emberi, neki a többi lény csak értéktelen bábu. Sári Jóska személye a bizonyosság: a bölcsesség humánus!  Mi pedig várjuk a novellasorozat folytatását, a zárójel kinyitva!”

 

Madarász Iván