Mohay Miklós

Díjazott mű: Aranyszájú Szent János Liturgiája

A díj, amely elnevezése szerint egyetlen esztendő kiemelkedő kompozícióját honorálja, Mohay
Miklós: Aranyszájú Szent János liturgiája című műve esetén túl szűkös időkeretben értelmezi
az adott darab művészi értékét, zenei súlyát. Ez a monumentális kórusmű ugyanis nyilvánvalóan
nem csak az elmúlt év legjelentősebb komolyzenei eseménye, hanem mintegy szétfeszítve
e viszonylag rövid időszakaszt, sokkal nagyobb időhorizonton érzékelhető a jelentősége,
mert miközben a szerző egész életművének meghatározó remekének mondhatjuk, egyúttal a
magyar szakrális zene maradandó alkotása született Mohay kórus-oeuvre-jében.
Bár a szerző a bizánci rítusban általánosan használt egyházi szláv nyelven komponálta meg
a liturgikus szöveget, azonban mégis kifejezetten magyar zenét hallhatunk. Mohay mélyen
ismeri és szervesen adaptálta a magyar kórustradíció meghatározó szerzőinek, legfőképp
Kodálynak megkerülhetetlen vokális örökségét. Ez a hagyomány a keleti liturgia szabta formák
keretében – Mohay eddigi kórusműveinek sajátos stílusát tovább építve – jelenik meg
a műben.
Olyan szakrális zene született a szerző műhelyében, amely a templomi funkcióján túl a
koncertpódium profánabb körülményei között is elmélyülésre késztető élményt ad. A keleti
liturgia vallásos áhítatának egyedisége a hangversenyterem világában – egy magasabb általánosság
dimenziójában – a nem vallásos hallgatót is megszólítja.

A laudációt írta: Madarász Iván