Milbacher Róbert

Díj: Artisjus Irodalmi Díj – Próza
Díjazott mű: Keserű víz
Kiadó: Magvető

Milbacher Róbert, a kiváló irodalomtörténész azzal emelkedik ki kollégái sorából, hogy a szépirodalmat
nemcsak magyarázza, hanem műveli is. Amióta megjelent első ilyen könyve, a Szűz Mária jegyese,
mely egy falu érdekes figuráinak elsősorban nem cselekedeteiből, hanem beszélgetéskultúrájából
növesztette ki egyszerre játékos és kemény körképét, minden könyvét komoly várakozás előzi meg. Az
ő prózája azért (is) különleges, mert minden könyvében más regénytípussal kísérletezik: hol archaikus
mítoszok régi és mai jelenlétét prezentálja, hol rég fel nem derített titkos tragédiának ered utána,
szerencsésen kevervén a fikciót a dokumentaritással.

E könyve, a Keserű víz című regény, amely az eddigi életmű csúcsának nevezhető, többszálú elbeszéléssel
él: képet ad a 19. század közepétől kezdődően egy kisebb népcsoport életéről, valamint egy
(e hagyományhoz kötődő) mai családnak bonyolult kapcsolatrendszeréről – s emellett az elbeszélőnek
kutatásairól, ismerkedéseiről s önismereti analíziséről is beszél. Leírása finom hitelességre és képies
látványosságra törekszik, s egyszerre prezentálja a szerzőnek fölényes mindentudását és folyamatos
szkepszisét: vajon megismerhető-e s elmondható-e a saját történetünk?
Milbacher a divatba jött történelmi regényeknek sajátos változatát teremtette meg – kísérlete, úgy
látszik, több más mai próbálkozással szemben, sikerhez vezetett; s e regény útkeresése biztos reményt
is sugall, hogy Milbacher a közönségét újabb regényvariációval fogja elkápráztatni.

A laudációt írta: Dr. Margócsy István