Márton László

Díjazott mű: A Nibelung-ének (műfordítás)

Kiadó: Kalligram

Díj: Artisjus Irodalmi Nagydíj

Az elmúlt év talán leglátványosabb irodalmi-könyvkiadói szenzációja volt a hatalmas középkori német Nibelung-ének új magyar fordításának megjelenése. E mű már csak azért is megérdemli a teljes elismerést, mert egy olyan, megkerülhetetlen világirodalmi remekmű került az olvasóközönség kezébe, amelynek több, mint százhúsz évvel ezelőtti magyarítása már elavult; ám sokkal fontosabb annak hangsúlyozása, hogy olyan fordítás készült Márton László műhelyében, amely remekül olvasható mai magyar nyelven szólaltatja meg a középkori énekmondást, s ezáltal maiként élvezhető verses regényt teremtett számunkra.

Márton, az elsőrangú műfordító, aki rendkívül sok fontos német művet ültetett át magyarra (a sok közül most csak azt emelnénk ki, hogy legutóbb, néhány évvel ezelőtt, J. W. Goethe nagy Faust-tragédiájának mindkét részét lefordította, amely munkával a magyar műfordító hagyományban szinte páratlanul nagy teljesítményt mutatott fel), a Nibelung-ének kiadványát terjedelmes, filológiailag is rendkívül érdekes tanulmánnyal egészítette ki, amely tanulmányban az éneknek egészen újszerű és megrendítően izgalmas interpretációját nyújtja – nemcsak segítséget nyújtván a német középkorban kevéssé járatos olvasóknak, hanem elsősorban olyan irodalomértési szempontokat kínálván fel a mű értelmezéséhez, amelyek sok más mű jobb megértéséhez is kulcsot adhatnak, s messze túlmutatnak egy hagyományos utószó igényein.

Márton jelen díjazása természetesen nem kizárólag műfordítói teljesítményét méltatja, hanem egész eddigi, terjedelmes és jelentőségteljes írói életművét is. Márton Lászlót kora ifjúságától kezdve korszakunknak meghatározó írói újítói között tarthattuk számon, aki számos regényével, elbeszéléskötetével, s elsősorban az ezekben prezentált elbeszélői magatartás, szerep és stílus másokra nem hasonlítható gesztusaival, igen nagy mértékben hozzájárult a mai magyar prózairodalom sokszínűségének, sokoldalúságának kibontakozásához. Márton elbeszélői magatartása, amelynek merészen paradox gesztusai egyaránt magukban őrzik a tragikus, az ironikus és a groteszk látásmód elemeit, már nem kevés nagy művet tudott létrehozni, s azzal biztathatja olvasó közönségét, hogy még sok fontos Márton László-kötettel fog találkozhatni.

 

A laudációt írta: Margócsy István

Fotó: Gulyás Judit