Krusovszky Dénes

Krusovszky Dénes költő, író és műfordító, Debrecenben született 1982-ben. Felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészkarán végezte, jelenleg a Magvető Kiadó munkatársa.

Kötetei: Az összes nevem (Széphalom Könyvműhely, 2007.), Elromlani milyen (Kalligram, 2009.). A Puskin utca nevű folyóirat szerkesztője és a József Attila Kör világirodalmi sorozatának társszerkesztője (Urfi Péterrel együtt).

Krusovszky Dénes, annak ellenére, hogy még csak húszas éveiben jár, már dicsérhető – elsősorban – költőként és műfordítóként, másodsorban irodalomszervezőként, harmadrészben kritikusként és valamelyest már szerkesztőként is. Verseinek hangja roppant karakteres, egy radikális, a roppant pontatlanul és nagyvonalúan újholdasnak nevezett líraeszmény hangzásvilágát opponáló, elsősorban Kemény István, Marno János és Szijj Ferenc költészetéhez kapcsolódó lírai megszólalás kikísérletezésére irányulnak már most nagyon figyelemreméltó kísérletei.

Legutóbbi könyve különösen sokat ígér ebben a tárgyban. De nem feledkezhetünk meg irodalomszervezői tevékenységéről sem, a Telep-csoport „kitalálásáról”, ami az utóbbi idők legsikeresebb, legjobban szervezett, legmédiaérzékenyebb és legeredetibb nemzedéki indulásához járult hozzá nagyon nagy mértékben, és éppen így nem feledkezhetünk meg kritikusi ténykedéséről sem – hála Istennek, a szépírók körében ez újra divattá vált –, a költői tájékozódás elméleti tisztázását is szolgáló erőfeszítésről, ami így lépésről-lépésre egy karakteres ízlés lenyomatává is válik.