Jeney Zoltán

Jeney Zoltán immár több mint másfél évtizede dolgozik a Halotti szertartás című, 6 részesre tervezett, monumentális művén. A kompozíció dramaturgiai vezérfonala egy középkori, magyar nyelvű kódex, amely a lengyelországi Czestochovában maradt fenn. A kódex közli a komplett temetési liturgiát, amelyet Jeney végigkövet. Ugyancsak ebből a kódexből származik a Halotti szertartás szövegének legnagyobb része. A felhasznált gregorián zenei anyag a Dobszay László által gondozott, ún. magyar gregoriánból került a műbe. Ezen kívül –akárcsak Bach passióiban- Jeney is él az egyéb irodalmi szövegek bevonásából adódó lehetőségekkel: így jelennek meg a műben Weörös Sándor, vagy Tandori Dezső verseire, valamint népénekre készült, önállóan megzenésített szakaszok. A majdani teljes mű kiemelkedő jelentőségét az ezredforduló magyar zenéjében már az eddig bemutatott, nagyobb egységek is előrevetítik. Talán nem véletlen, hogy Yehudi Menuhin, utolsó budapesti koncertjének műsorába a Halotti szertartás egyik szakaszának bemutatását választotta. Az Artisjus-díjat a mű első 3 részének bemutatója érdemelte ki.