Győri László

Díj: Artisjus Irodalmi Díj – Költészet
Díjazott mű: Láncra vert eső
Kiadó: Napkút

Az Artisjus irodalmi szakmai kuratóriuma idén vers-kategóriában Győri László Láncra vert eső című
kötetét – a hét zsűritag hét szavazata alapján – egyhangú döntéssel ítélte díjazásra méltónak.A költő erényeit már első pillantásra szabatosan megnevezhetjük. Hadd soroljak párat: a magyar
nyelv szinte tudós ismeretéből fakadó Arany János-i nyelvhasználat (több ízben is fel-feldereng a
kötetben a másik vezérlő példakép, Kosztolányi alakja); a minden porcikájában érzékletesen modellált
formai alakzatok; a zeneiség – és ezen belül a rímtechnika – párját ritkító tökéletesítésének szándéka; az
időmértékes nyugat-európai és a hangsúlyos magyaros formák virtuóz kezelése; a mondatszerkezetek
kiegyensúlyozott komponálása; s végül az a bizonyos klasszikus harmónia, amely az emelkedettebb,
nem pántlikás népi szürrealizmus hagyományainak megelevenítésére esküszik. Győri László anyagait,
mondhatnánk, a szívének kedves, egyetlen Kert flórájából és faunájából meríti, de tartalmait rendre az
egyetemes számbavétel síkjára képes emelni.

Győri László érett őszikéi egy gazdag költői pálya lenyűgöző gordonka-akkordjai. A költő egy egész
élet történetét és tudását sűrítette ezekbe a versekbe. Mintha azt üzenné az olvasónak: lehet, hogy
a költészet halott, de múltában is örökké való.
Köszönjük Győri Lászlónak ezeket a maradandó verseket. És gratulálunk a teljesítményhez.

A laudációt írta: Báthori Csaba