Fábri Péter

Egy alkotó, akinek munkái nagyon sok területen megtalálhatók: versei, könyvei, színdarabjai, fordításai, dalszövegei mind olyasvalakit jelentenek, aki bármihez nyúl, azt tehetséggel, körültekintéssel kezeli. Igazi polihisztor.

Tájékozottsága belső igényből fakad: nem engedné meg, hogy tárgyi tévedés, nyelvi pongyolaság forduljon elő a hozzá köthető alkotásokban.

Felkészültsége tiszteletet parancsol.

A biztos alapok megengedik neki, hogy ugyanakkor lírai legyen, helyenként humoros. Az értelem stabilitása rejlik érzelmeinek megnyilvánulása mögött: ez biztos iránytű a sekélyesség, a sablonok elkerüléséhez.

A legszerencsésebb ötvözet: tehetség és tanultság; aprólékos kutatómunka és könnyed szerkesztés; mikroszkopikus pontosság a részletekben és nagyvonalú ívek.

Nem tartozik a nyilvánosság előtt gyakran mutatkozó szerzők közé, művei beszélnek helyette. Színházi munkái közül kiemelkedik a Kolumbusz és az Alice Csodaországban (mindkettő Gallai Péter zenéjével). Ugyancsak Gallai a szerzőtárs, amikor Kováts Kriszta részére elkészül A híd felé. 2020-ban Fábri dalszövegei közül két album kerül kiadásra (mindkettő a Gryllus-kiadó gondozásában), a Biblia show és a Gyerekszáj.

Fábri Péter alkotói tevékenységéért kapja az Életmű-díjat, de feltétlenül meg kell említeni, hogy az Artisjus vezetőségi tagjaként, valamint az egyesület küldötteként a CISAC Drámai, Irodalmi és Audiovizuális Szerzők Tanácsának (korábban CIADLV, 2013 óta Writers and Directors Worldwide) 1997-2015 között tagjaként, illetve két perióduson át (2001 – 2005) elnökeként  képviselte a szerzők érdekeit, amiért valamennyien köszönettel tartozunk neki.

 

A laudációt írta: Wolf Péter

Fotó: Frankl Aliona