Dragony Tímea

Díjazott mű: To a skylark (Egy mezei pacsirtához)

Sejthettük, hogy Dragony Tímea előbb-utóbb várományosa Az év komolyzenei díjának. Minden esztendőben megörvendeztet míves új alkotásokkal, nemegyszer nagy apparátusú, súlyos kompozíciókkal. A szellemi súly azonban a lírikusabb hangvételű partitúrákban is megjelenhet. Shelley Egy mezei pacsirtához című költeményét nőikaron, hegedűn és zongorán szólaltatja meg, a két hangszert tartalmas játszanivalóval ellátva szinte „szimfonikus” keretbe vonva a rebbenő énekszólamokat. Az angol szöveg angolos zenei duktust sugall a zeneszerzőnek. S noha csak részleteket használ fel a versből, a zenei alkotás a teljesség élményét adja a hallgatónak. Nem kérdés: maradandó zenemű született. Kellemes énekelni, hangszerszólamai igazi kamarazenei feladatot adnak – a hallgató számára pedig garantált az élvezet. Talán azért, mert nem tör stiláris szűzföldeket? Nem. Hanem azért, mert a hagyomány talajából nő ki, de nem helyezhető más kor kulisszái közé. A ma zenéje, nem újsághír-aktualitással, hanem vonzó időtlenséggel. Sok év múlva is érthető lesz, miért lett 2022-ben az Artisjus minősítésében Az év komolyzenei műve.

 

A laudációt írta: Hollós Máté

Fotó: Labancz Viktória