Cserna Szabó András

Cserna-Szabó András Puszibolt című integrált elbeszélésfüzérében vagy novella-regényében egy névtelen vidéki város lakóinak egymással ilyen-olyan formában érintkező élete a téma. A groteszk fantasztikum világában vagyunk, ahol a természeti törvények és köznapi valószínűségek érvényüket vesztették. Az utolsó elbeszélésből viszont kiderül, hogy mindvégig „odaát” voltunk, Fantazmagóriában, amelynek „itt”-je, a Király utcában zajló valóságos élet, a forrása és éltetője . De fordítva is igaz: amit „valóságos” életnek tudunk, az valójában a Fantazmagóriából kiutasítottak száműzött-léte, azaz maga is fantasztikus képtelenség. a Puszibolt ironikus-parodisztikus novella-regény, azaz önértéke mellett egy napjaink magyar prózájában manapság igen népszerű és termékeny műfaj persziflázsa is. S ennek burkában szellemes példázat a régi témáról: életről és művészetről, valóságról és képzeletről. Okos, érett és nemesen szórakoztató munka, jeles prózaírói tehetség kiteljesedésének a rangos

TAKÁCS FERENC