Bezeczky Gábor

„Ebből következik, hogy eddigi fő művének nem valamelyik tanulmányát, tanulmánykötetét vagy a másik könyv terjedelmű szövegét, az Esterházy Pétert, hanem A magyar irodalom története 1945–1991 című könyvét tekintem. A könyvről számos kritika jelent meg, de nem állítható, hogy megkapta volna azt a figyelmet, melyet a benne megtestesülő irodalomtörténeti elképzelés megérdemel.” – olvashatjuk Bezeczky Gábor Irodalomtörténet a senkiföldjén bevezetésében. A könyv dialógus és vita: alighanem az utóbbi évek egyik legfontosabb magyar irodalomtörténeti és -elméleti műve.

Bezeczky Gábor (1955) irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, a Literatura felelős szerkesztője. A Kalligram Kiadó gondozásában megjelenő Krúdy Gyula Összegyűjtött Művei egyik sorozatszerkesztője.

Könyvei:

Metafora, narráció, szociolingvisztika, Bp., Akadémiai, 2002.

Krúdy Gyula: Szindbád, Bp., Akkord, 2003.

Véres aranykor, hosszú zsákutca, Bp., Balassi, 2005.

Forrás: Litera.hu