Bényei Tamás

Díj: Artisjus Irodalmi Díj – Tanulmány
Díjazott mű: Az angol irodalom története 1930-tól napjainkig, első és második rész
Kiadó: Kijárat

Bényei Tamás, a Debreceni Egyetem professzora, a kortárs angol regény nemzetközileg elismert
kutatója több, mint tíz évet arra áldozott, hogy elkészülhessen a magyar irodalomtudomány
egyedülálló vállalkozása, az angol irodalom története. A hét köteten közel száz irodalomtudós
dolgozott, a főszerkesztés feladata pedig egyedül Bényei Tamásra maradt a kiváló Shakespearekutató,
Kállay Géza 2017-ben bekövetkezett váratlan halála után.
Bár ez a teljesítmény önmagában is elismerésre méltó lenne, ezúttal legalább ennyire ünnepeljük
Bényei Tamást, a szerzőt, aki a sorozatnak az 1930-as évektől a jelenkorig tartó időszakot tárgyaló
két kötetében annyi részt írt meg, hogy azok már önmagukban megtöltenének egy vaskos könyvet.
Írt, messze a teljesség igénye nélkül, a detektívtörténet aranykoráról, a regionalizmusról és
provincializmusról, a kortárs történelmi regényről. Egyszerre szól az angol irodalomban járatosakhoz
és járatlanokhoz, izgalmas és mély értelmezéseivel mutatva meg, mennyivel több egy effajta
koncepciózus irodalomtörténet szócikkek összességénél.
A hazai irodalomtudomány, illetve az irodalom (és nemcsak az angol irodalom) iránt érdeklődők
egésze hálás lehet Bényei Tamásnak ezért a hatalmas munkáért, szerzői és szerkesztői tevékenységért:
ezt az elismerést fejezi ki a számára irodalomtörténet kategóriában 2024-ben odaítélt
Artisjus-díj.

A laudációt írta: Szilágyi Zsófia