Balogh Máté

Díjazott mű: Sinfonia Nr. 1

Manapság nem divat szimfóniát írni. Aki ilyesmire vállalkozik, aligha tudja megkerülni, hogy párbeszédet kezdjen a múlttal, hiszen olyan zenei formáról van szó, amelynek hagyományai majdnem 300 évre nyúlnak vissza. Balogh Máté a műfaj első nagy mesterére, Joseph Haydnra hivatkozik 1. szimfóniájában, amely a 2022. június 2-i győri bemutatón Haydn 47-es számú G-dúr szimfóniája mellett hangzott fel.

A darab szerkezete, a tételek karakterei és hangszerelése hivatkoznak ugyan Haydn műveire, de nincs szó a stílus utánzásáról vagy olyan álklasszicizmusról, mely elkendőzné Balogh Máté nagyon is egyéni hangját. Összeköti viszont a két szerzőt az 1., 3. és 4. tétel zenéjében Balogh Máténál is átütő humor és elegáns lendület; valamint a Wilheim András emlékére komponált 2. tételben a fegyelmezett formában is érzékelhető mély szomorúság, amelyre sok példát találhatunk Haydn lassú tételeiben is.

Bátorság is kell ahhoz, hogy a klasszika és romantika nagy művei után valaki úgy érezze, hogy van mondanivalója, amelyet hozzá tud tenni a szimfóniák hatalmas repertoárjának hangjaihoz. A Győri Filharmonikus Zenekar és Rajna Martin megrendelésére készült és nekik dedikált Szimfóniával Balogh Máté bőségesen és meggyőzően megfelelt e kihívásnak. Ez a felvillanyozóan ötletes és szép zene megérdemli, hogy még sokan és sokszor játsszák.

A laudációt írta: Szitha Tünde

Fotó: Labancz Viktória