Kep_Artisjus_Haz3

Az Alapítvány Kuratóriuma évente egyszer ír ki pályázatokat, rendszerint az alábbi témában:

  • Rászorultsági alapú szociális támogatás

 

A támogatás forrása

A szerzői jogok kezelésével megbízott egyesületek, szervezetek a jogdíjak felosztása előtt világszerte elkülönítik a jogdíjak kisebb részét a képviselt alkotói kör támogatása céljából.

A Szerzői jogi törvény (Szjt.) 89.§ (10) és (11) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Artisjus Egyesület az irodalmi ún. nyilvános előadási és sugárzási típusú jogdíjak – kezelési költség levonását követően fennmaradó részéből számított – 10%-át vonja le kulturális és szociális célokra. Ezen összeg 30%-át a jogosultak érdekében az Artisjus Irodalmi Alapítványon keresztül szociális célokra kell felhasználni az Artisjus Küldöttgyűlésének döntése szerint, míg 70%-át az Szjt. rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) utalja át az Egyesület.

 

A támogatás célja

Az évente egyszer kiírásra kerülő pályázat célja, hogy rászorultsági alapon szociális támogatást biztosítson a jelentős szerzői életművel rendelkező irodalmi szerzőknek, ideértve az elhunyt szerző özvegyét vagy kiskorú gyermekét is. Támogatásban csak olyan szerző részesülhet, akinek művei Magyarországon is megjelentek vagy széles körben hozzáférhetőek.

 

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat az Alapítvány Irodalmi Szociális Bizottsága elővéleményezi a Kuratórium számára. Az elbírálás szempontjai: a szerzői életmű és a szociális rászorultság.

 

Korábbi pályázati döntések

 

Szociális pályázat nyertesei (2018)

Szociális pályázat nyertesei (2017)

Szociális pályázat nyertesei (2016)

Szociális pályázat nyertesei (2015)

Szociális pályázat nyertesei (2014)

Szociális pályázat nyertesei (2013)