Zeneművei
Zenei folyóirat
Tankönyvei
Emlékkönyv
Kapcsolat
Kutor Ferenc
Vallomás.
Egész életemben muzsikus és pedagógus voltam. Ma is annak érzem és vallom magamat.
(Kutor Ferenc zeneszerző, zenetanár 1968.évben)

Kutor Ferenc
zeneszerző, tanítóképző-intézeti ének-zenetanár,
Nagyatád, 1888.jan.11.-Pécs, 1970.nov.01.


Középiskoláit Kaposváron, Pécsett és Csurgón végezete (1910). A Zeneművészeti Főiskolán zenetanári és zeneszerzői képesítést szerzett. Már 8-10 éves korában rendszeresen zongorázott és orgonált nyilvánosan. Megszakításokkal tanítóként, tanárként működött Kaposváron, Nagyatádon és a környező falvakban. Az I. világháborúban az összes frontot megjárta, megsebesült. Az 1920-1930-as években Pécsett folytatta tanítói és tanári tevékenységét. A pécsi ppi. Tanítóképzőben ének- és zenetanárként, vezetője volt a kántorképzőnek. Dalárdát és zenekart vezényelt és vezetett. A pécsi Bazilikában és a Jezsuitáknál orgonás szolgálatot vállalt. Zenei folyóiratot szerkesztett. Hangversenyzett, szólistaként, kísérőként- illetve kamarazenekarban. A II. világháborúban - megszakításokkal - hátországi szolgálatot teljesített, rövid ideig hadifogságban volt. Nyugalomba vonulása után (1937.), tanított az Áll. Tanítóképzőben, a Nagy Lajos Gimnáziumban és a Konzervatóriumban, 80 éves koráig. Tagja volt a : Zeneszerzők és Szövegírók Szövetségének, a Berzsenyi Társaságnak és a Vas Gereben Irodalmi és Művészeti Körnek. Az Országos Dalosszövetség karnagya, a Musica Sacranak munkatársa, az Szt. Cecília Egyesületnek munkatársa, a Magyar Kórus munkatársa.