Bojtár László életútja, művei

Bojtár László zeneszerző 1926. február 21-én született Mohácson. A gimnáziumot szülővárosában kezdte, majd a ciszterek pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában folytatta, és ott érettségizett 1944-ben. A háború után a pécsi egyetem jog- és államtudományi karán szerzett abszolutóriumot.
Pécsi Sebestyén zeneakadémiai professzor 1948-ban  mutatta be egy bírálatra hozzá küldött művét a budapesti Bazilikában. 1949-től 40 éven át katolikus kántori szolgálatot látott el szülővárosában, Mohácson. Kitartott tehát a nehéz időkben is, bár az egyházi szolgálat nem volt érdem.
Mérföldkő volt életében, hogy egy Magnificat-pályázat eredményeképp Bárdos Lajossal került kapcsolatba, aki ettől fogva fejlődését irányította.
1978-ban belekerült Bojtár László munkája a református egyház által meghirdetett korálvariáció-pályázat nyomán publikált kötetbe. 1989-ben a miskolci Szent Anna egyházközség által kiírt pályázatra küldött hét orgonadarabját "életművéért" első díjban részesítette. 6 orgona-kompozícióját Áment Lukács pannonhalmi bencés atya CD-re játszotta már. Az ökumené működésének idején széles körben nem volt elfogadott, de kézenfekvő természetességgel közreműködött alkalmanként minden felekezet rendezvényein /református, evangélikus, izraelita/.
Komponista működésének másik fő területe a népzenei feldolgozás. Ezek folyamatosan hallhatók rádióműsorokban. A mohácsi iskolák részére számos mesejátékot komponált Bojtár László. Ezek közül kiemelkedik az 1967-ben bemutatott gyermekopera.
Két emlékhangverseny anyaga CD-n is megjelent, melyeket a Magyar Rádió szintén műsorán tart. Egyik lemezen Fúvósötösét a budapesti Concordia fúvósötös játssza. A műveit tartalmazó szerzői CD-n oboa-zongora darabok, kórusművek, orgonadarabok, kamarazenekari kíséretes énekszólók, a ma már muzeális értéket képviselő Magyar Állami Népi Együttes szerepel.
Kórusműveit mohácsi, pécsi, győri és budapesti kórusoknak ajánlotta. Oboa-zongora művei részben a népdalfeldolgozás, részben a népdalok  hatására írt kompozíciók kategóriájába sorolhatók.
A londoni International Music Museum őrzi Bojtár László anyagát.
A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézeténél szintén fellelhetők művei. Életműve feldolgozásra vár.
Előadóként is fórumot kapott népzenével foglalkozó műsorokban a budapesti, a pécsi és az újvidéki rádióban.
Mohács művelődéstörténetének megszállott kutatója volt. Ezt jelzi három akadémiai pályadíj, nyolc kötetnyi kéziratos monográfia és a helyi, valamint megyei sajtóban  publikált 300 újságcikk. 1988-ban Baranya megye részesítette "kiváló munkáért" kitüntetésben, 1993-ban Mohács városa tisztelte meg díszpolgári címmel.
1995-ben húnyt el Mohácson.